Operatiekwartier AZ Herentals

Fase 1B actief in Kempense ziekenhuizen

De ziekenhuizen uit het Ziekenhuisnetwerk Kempen schalen hun capaciteit voor coronapatiënten gradueel op naar fase 1B. Deze capaciteitsuitbreiding is nodig omdat het aantal opgenomen coronapatiënten in de Kempen het aantal beschikbare bedden dreigt te overstijgen. Daarbij vragen de Kempense ziekenhuizen ook om de richtlijnen voor kinderen te respecteren.

Zoals gevraagd door het Hospital & Transport Surge Capacity Comité schalen de Kempense ziekenhuizen in Geel, Herentals, Mol en Turnhout hun coronacapaciteit gradueel op naar fase 1B. Verspreid over de vier ziekenhuizen moeten er 22 intensieve en 132 niet-intensieve bedden voorzien worden voor coronapatiënten, voor zover de beschikbaarheid van personeel dit toelaat. Quasi alle extra bedden werden vandaag voorzien, hetgeen ook nodig bleek.

De door de overheid gevraagde opschaling naar fase 1B is in de Kempen nodig, omdat het aantal op te nemen coronapatiënten het aantal beschikbare bedden dreigt te overstijgen. Door het toenemend aantal coronapatiënten en de personeelsuitval moet elk ziekenhuis puzzelen om de continuïteit van zorg te garanderen. Om de opschaling te kunnen realiseren zijn de ziekenhuizen genoodzaakt om niet-dringende ingrepen en behandelingen uit te stellen. Dat zal de komende weken nog zeker het geval blijven. Patiënten van wie een afspraak uitgesteld wordt, worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

De ziekenhuizen raden in tijden van hoge besmettingsgraad sterk aan om géén kinderen op bezoek te laten komen bij (kwetsbare) patiënten. Hiermee beschermen we niet alleen alle patiënten, maar voorkomen we mogelijk ook besmetting van andere aanwezigen zoals bezoekers. Kinderen vanaf 10 jaar dienen steeds een mondmasker te dragen in onze ziekenhuizen. Alle details hierover staan op de websites van de vier ziekenhuizen.

In het ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de zorg veilig te houden. Wie een afspraak heeft, kan deze gerust laten plaatsvinden. Maar we vragen wel van patiënten en bezoekers om zelf de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Wie coronasymptomen heeft, besmet is of in quarantaine is, vragen we om niet naar het ziekenhuis te komen. Wie een afspraak heeft, verwittigt best de afsprakendienst. Wie als bezoeker wilde komen, blijft thuis. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat ziekenhuizen een veilige omgeving blijven voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Concreet wil dit zeggen dat vanaf maandag 22 november in elk van de Kempense ziekenhuizen nog meer geplande niet-dringende operaties of behandelingen mogelijk niet kunnen doorgaan. Wanneer een operatie of behandeling moet uitgesteld worden, zal het ziekenhuis de patiënt persoonlijk verwittigen. De ziekenhuizen vragen expliciet aan patiënten om niet zelf naar het ziekenhuis te bellen, om een overbelasting van de lijnen te voorkomen.