SPAT patiënt

Geautomatiseerde allergietesten ontwikkeld door dr. Senne Gorris

Het AZ Herentals heeft het eerste innovatieve S.P.A.T.-toestel aangekocht. Het toestel voert allergietesten op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde manier uit. De resultaten zijn dus betrouwbaarder én het vraagt minder werk van het medisch personeel. Aan de basis van deze innovatieve technologie ligt dr. Senne Gorris, NKO-arts werkzaam in het AZ Herentals.

Wanneer er in een medische diagnose een vermoeden van allergie is, wordt er traditioneel een allergietest uitgevoerd. De zorgverlener brengt nauwgezet verschillende druppels met telkens een ander allergeen aan op de arm, zorgt met een prik voor een klein defect in de opperhuid en noteert nauwkeurig de priklocatie. Na ongeveer 15 minuten wordt de allergische reactie zichtbaar, waarna de arts kan vaststellen of de patiënt reageert op bepaalde allergenen. De test zelf is heel betrouwbaar, maar ook enorm tijdrovend en arbeidsintensief.

Met de introductie van het S.P.A.T.-toestel (voluit Skin Prick Automated Test) behoort deze werkwijze tot het verleden. In plaats van een handmatige toediening van de allergenenoplossing gebeurt het proces automatisch en gestandaardiseerd. In 10 seconden tijd krijgt een patiënt tegelijkertijd 12 identieke krasjes, waardoor dit veel nauwkeuriger gebeurt maar ook aangenamer is voor de patiënt. Na 15 minuten maakt het toestel 35 beelden die digitaal afgelezen en geregistreerd worden. De software combineert deze 35 beelden tot één samengesteld beeld dat artsen kan helpen om tot een diagnose te komen.

Zorgverleners hebben met dit systeem dus minder werklast, de resultaten zijn accurater en kunnen ook digitaal in het patiëntendossier opgenomen worden. Het gestroomlijnde proces en de preciezere resultaten zorgen voor een efficiëntere behandeling van patiënten. Bovendien draagt deze gestandaardiseerde aanpak bij aan het beschikbaar stellen van meer data voor wetenschappelijk onderzoek naar allergieën.

Deze visie past volledig in die van AZ Herentals. Hoewel het ziekenhuis met 243 bedden een kleinere speler is in België, wil het binnen de zorgsector het verschil maken door mee te streven naar innovatie. Naast digitalisering richt het ziekenhuis zich ook op het herontwerpen van trajecten en processen om efficiënter, patiëntveiliger en duurzamer te werken.

SPAT Senne Gorris

Dr. Senne Gorris benadrukt het belang van deze geautomatiseerde en innovatieve aanpak: ‘Het is eigenlijk vreemd dat de ontwikkeling van dit toestel zolang heeft geduurd. In een tijd van toenemende digitalisering en standaardisering bleef het testen van allergieën een handmatige toepassing die ruimte liet voor interpretatie. In 2020 heb ik samen met enkele ingenieurs de start-up Hippo DX opgericht om dit toestel te ontwikkelen en op de markt te brengen. We zijn uiteraard heel trots op het resultaat!’

Dr. Gorris wist het AZ Herentals snel te overtuigen van de voordelen van dit innovatieve toestel. ‘We houden in eerste instantie enkele testdagen om onze specialisten vertrouwd te maken met het systeem. Vanaf augustus zullen de eerste patiënten gebruik kunnen maken van deze geautomatiseerde allergietest.’

Meer informatie

Wil je meer informatie over de start-up Hippo DX en het S.P.A.T.-toestel?