Gemeente op schema

Gemeenten zetten hun inwoners ‘op schema’

‘Heb jij een medicatieschema?’ Dat is de basisvraag die 7 Kempense gemeenten, hun huisartsen, apothekers, de eerstelijnszone en het AZ Herentals stellen in de nieuwe campagne ‘Gemeente op Schema’. Daarin willen ze het belang van een actueel medicatieschema aantonen en iedereen oproepen om bij de apotheker of huisarts te vragen naar zijn medicatie-overzicht.

Als je dringende medische hulp nodig hebt, dan is een actueel medicatieschema een onmisbaar document om snelle en goede zorg te krijgen. Dr. Filiep Bataillie, hoofdarts AZ Herentals: ‘Het is belangrijk te weten welke medicatie een patiënt neemt, wanneer we die behandelen op spoedgevallen. Want nieuwe medicatie toedienen zonder te weten wat hij al ingenomen heeft, kan een succesvolle verzorging in de weg staan, bijvoorbeeld omdat medicatie tegenstrijdige effecten heeft. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen een actueel medicatieschema op zak heeft of geregistreerd heeft staan in zijn profiel op www.mijngezondheid.be.’

Dr. Sara Nuyts, huisarts, vult aan: ‘De meeste mensen weten wel min of meer welke medicijnen ze voorgeschreven hebben gekregen of voor welke aandoening. Maar in een stresssituatie, zoals bij een opname op spoedgevallen, is het moeilijk alles correct en volledig te herinneren. Bovendien vergeten veel mensen dat thuismedicatie niet alleen gaat over voorgeschreven medicatie. Ook vitamines en voedingssupplementen kunnen hun effect hebben op andere medicatie, dus ook zij horen in het overzicht thuis.’

Een medicatieschema maken, hoe begin je daar aan? ‘Ga naar je vaste apotheker of huisarts’, raadt apotheker Toon Van Schoubroeck aan. ‘Je huisarts kan je een medicatieschema bezorgen met daarop alle voorgeschreven medicatie, hoeveel en wanneer je die moet innemen. Je vaste apotheker heeft ook het overzicht van de niet-voorgeschreven medicatie, zoals supplementen. Ook daar kan je een medicatieschema opvragen. Het is vooral belangrijk dat je het schema zowel door je apotheker als huisarts laat nakijken en aanpassen, zodat ze samen jou de beste zorg kunnen bieden.’

De apothekers, huisartsen en het ziekenhuis benadrukken al langer het belang van een actueel medicatieschema. In deze campagne ‘Gemeente op Schema’ zijn het uitdrukkelijk ook de gemeenten die mee op de kar springen. Burgemeester Lieven Janssens (Vorselaar): ‘Onze bevolking veroudert en zij nemen traditioneel meer medicatie in, zonder altijd goed te weten wat of waarvoor. Wanneer zij in het ziekenhuis belanden, kunnen ze vaak niet vertellen wat ze precies nemen. Dan is het voor de zorgverleners moeilijk te weten welke nieuwe medicatie toegediend mag worden, met alle risico’s van dien. Daarom willen wij ook als gemeentebesturen graag onze kanalen gebruiken om meer mensen ‘op schema’ te krijgen!’

Vanaf vandaag verdelen de gemeentebesturen, apothekers en huisartsen een flyer met meer informatie en delen ze medicatiedoosjes uit. De campagne wordt de komende dagen ondersteund door een bewustmakingsvideo op RTV. De deelnemende lokale besturen zijn Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar en Westerlo.

Video: Heb jij een medicatieschema?

Gemeente op schema
Video medicatieschema