Ondertekening samenwerkingsakkoord hero

Kempense huisartsenverenigingen en ziekenhuizen ondertekenen samenwerkingsakkoord

Afgelopen zaterdag hebben de huisartsenverenigingen HAVIK en HVRT en het Ziekenhuisnetwerk Kempen een samenwerkingsakkoord ondertekend. Daarin staan het welzijn van de patiënt en de kwaliteit van zorg centraal, waarbij elke partner in de zorgverlening zijn eigen taken heeft en naar waarde geschat wordt. Het akkoord is een actualisatie van de vroegere individuele akkoorden en een formalisering van de huidige goede samenwerking en het wederzijds vertrouwen.

Alle partners in de gezondheidszorg hebben hetzelfde doel: zo goed mogelijk voor patiënten zorgen. Om de zorgverlening zo kwaliteitsvol mogelijk te voorzien, is het belangrijk dat elke partner in het zorgverhaal weet wat er verwacht wordt en wat hij/zij van de andere partner mag verwachten. Daarom hebben de huisartsenkringen ‘Huisartsenvereniging in de Kempen’ (HAVIK) en ‘Huisartsenvereniging regio Turnhout’ (HVRT) en het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK = Ziekenhuis Geel, AZ Herentals, AZ Mol, AZ Turnhout) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Op die manier worden de onderlinge afspraken geüniformiseerd en geformaliseerd.

Het volledige bericht kan je lezen op de website van ZNK.