Urologie Kempen

Oprichting netwerk Urologie Kempen

Het recent opgerichte netwerk ‘Urologie Kempen’ is het nieuwe samenwerkingsverband van 11 urologen van de 4 Kempense ziekenhuizen (ZNK). De bestaande afzonderlijke urologische praktijken waarin deze urologen tot voor kort werkten zijn samengebracht onder één koepel.

Dit is goed nieuws voor de patiënt, de verwijzende huisarts en ziekenhuisarts: ongeacht de plaats van het gekozen ziekenhuis binnen ZNK mag hij of zij rekenen op de samengebrachte kennis en ervaring van één en dezelfde groep urologen. Er is geen belemmering meer om van de ene naar de andere uroloog te gaan in functie van specifieke problematiek.

Naast de urologische basiszorg die goed is voor ruim 90% van de patiënten, is de beschikbaarheid en de toegang tot subspecialisatie-expertise (en apparatuur) nu zonder meer mogelijk, ongeacht het ziekenhuis waar de patiënt naartoe komt.

Het volledig artikel lees je op de website van het Ziekenhuisnetwerk Kempen: www.znk.be.

Artse van het netwerk Urologie Kempen: Sofie Stuyck – Eline Peeters – Kristof DurtSiebe van den Bouwhuijsen – Wim Gelders – Philip den Hollander – Charlotte Schillebeeckx – Pieter Janssen – Thomas Roza – Raf Van Reusel – Johan Schurmans