ZNK Overhandiging RZSP aan mevr Karine Moykens

Regionaal Zorgstrategisch Plan van ZNK goedgekeurd

Het Ziekenhuisnetwerk Kempen heeft van Vlaams minister Crevits als tweede ziekenhuisnetwerk in Vlaanderen de goedkeuring gekregen voor zijn Regionaal Zorgstrategisch Plan. In dit plan verduidelijken de Kempense ziekenhuizen hoe ze het zorgaanbod de komende jaren verder willen afstemmen op de toekomstige zorgbehoefte in de regio. Deze goedkeuring is een essentiële voorwaarde om de nodige financiële middelen te bekomen voor de toekomstige bouw van nieuwe ziekenhuizen in onze regio.

Het Ziekenhuisnetwerk Kempen heeft in het Regionaal Zorgstrategisch Plan (RZSP) beschreven hoe de 4 ziekenhuizen van de Kempen willen komen tot een geïntegreerde zorgwerking met eenzelfde visie. Daarbij wil het 85% van de toekomstige zorgvraag in de Kempen zelf kunnen verzorgen. De doorgedreven samenwerking tussen de ziekenhuizen zorgt voor een kwaliteitsverhoging en efficiëntiewinst waar de patiënt beter van wordt.

Het uitgangspunt is om op termijn van vijf naar drie volwaardige campussen te gaan waar volwaardige basiszorg aangeboden wordt. Daarnaast wordt gespecialiseerde zorg op 1 of maximum 2 campussen uitgebouwd. Bovendien wordt de samenwerking verankerd met de eerstelijnszorg, chronische en geestelijke gezondheidszorg en andere zorg- en welzijnsactoren uit de regio.

Prof. dr. Emiel Wouters, voorzitter van de raad van bestuur van ZNK, is verheugd met de goedkeuring van het plan. ‘Het is een ambitieus plan maar tegelijk een aanzet tot verdere samenwerking en dialoog met de verschillende stakeholders in de zorg, maar zeker ook met de verschillende lokale overheden in de Kempen. We willen samenwerken voor de beste zorg in de Kempen en een goede gezondheid voor iedere patiënt. En daar kunnen we nu volop aan verder werken.’

Coördinator Rudy Van Ballaer vult aan. ‘Nu de goedkeuring van het RZSP een feit is, kunnen de Kempense ziekenhuizen hun individuele zorgstrategische plannen indienen bij de Vlaamse overheid. Concreet zullen op korte termijn zowel de plannen voor een nieuwbouw in Turnhout als een gezamenlijke nieuwbouw in Geel-Mol worden ingediend. Op langere termijn komt dan Herentals aan de beurt. Zo kan de ambitie om van vijf naar 3 volwaardige campussen te gaan ook worden gerealiseerd.’

Meer informatie over de projecten van het Ziekenhuisnetwerk Kempen vind je op www.znk.be.