Lily en Leon tonen polsbandje in operatiezaal

Uniek systeem volgt patiënt door operatietraject

Het AZ Herentals start op 6 januari met een opvolgsysteem voor patiënten in een uitgebreid operatiekwartier en een vernieuwd chirurgisch dagcentrum. Dit opvolgsysteem werd eerder speciaal door en voor het AZ Herentals ontwikkeld voor raadplegingen en wordt nu ook geïntegreerd in het operatietraject van het dagcentrum.

Het volgsysteem maakt het mogelijk om op elk moment te weten waar een patiënt zich bevindt en begeleiders op de hoogte te houden. Voor kinderen en hun ouders is er bovendien een apart kindtraject uitgewerkt, waarbij ouders zoveel mogelijk bij hun kind kunnen blijven en kinderen in een aparte unit worden opgevangen.

Een patiënt die een ingreep ondergaat in het chirurgisch dagcentrum van AZ Herentals, zal vanaf maandag 6 januari 2020 een polsbandje aankrijgen waarin een chip, gebaseerd op RFID-technologie, verwerkt zit om hem doorheen het operatietraject te volgen. Rudy Van Ballaer, algemeen directeur: ‘Door dit opvolgsysteem kunnen patiënten automatisch en anoniem opgeroepen worden naar de juiste locatie in het traject. Dit is zeker naar privacy een goede zaak. Op termijn kunnen begeleiders via een app volgen waar de patiënt zich bevindt. Ze hoeven dan niet te blijven wachten in het dagcentrum, maar kunnen rustig een kop koffie gaan drinken of een wandeling maken, totdat de patiënt op de kamer is.’ Dit patiëntenbegeleidingssysteem is in 2013 speciaal voor en door AZ Herentals ontwikkeld voor raadplegingen, maar wordt nu doorgetrokken naar het operatietraject van het dagcentrum.

Het opvolgsysteem maakt deel uit van een grotere uitbreidings- en vernieuwingsoperatie van het operatiekwartier en het chirurgisch dagcentrum. Rudy Van Ballaer: ‘Steeds meer ingrepen gebeuren in dagopname en dat percentage zal de komende jaren nog stijgen. We vinden het dan ook belangrijk om hierop voorbereid te zijn. Vanaf 6 januari beschikken we over 3 bijkomende operatiezalen, waarvan 2 digitale zalen, die bedoeld zijn voor dagopnames. In totaal beschikken we dan over 12 operatiezalen, wat in verhouding veel is voor een klein regionaal ziekenhuis. Om die extra capaciteit goed te benutten, moeten de verschillende trajecten binnen het geheel van het dagcentrum vlot en efficiënt verlopen. En daarvoor is het opvolgsysteem een handig hulpmiddel. Bovendien scheiden we binnen het operatiekwartier de trajecten van dagpatiënten en patiënten die minstens een nacht in het ziekenhuis moeten blijven.’

Belangrijke vernieuwing in het geheel is de introductie van een kindtraject. Kirsten Verwimp, zorgmanager: ‘Het is voor ouders altijd al mogelijk geweest om hun kind bij te staan totdat het in slaap gebracht werd. Dat verandert niet. Wel is er een aparte wachtzaal met speelhoek voorzien. Ouders wachten daar ook tijdens de operatie en worden via het opvolgsysteem verwittigd wanneer hun kind naar de recovery gebracht wordt, zodat ze hun kind opnieuw kunnen vervoegen. In de ontwaakruimte zijn er drie pediatrische boxen voorzien, die auditief en visueel afgesloten zijn en waar de kinderen rustig kunnen ontwaken. Nadien worden de kinderen en hun ouders naar een aparte kindunit in het dagcentrum gebracht. Het kindtraject is dus echt op maat van ouders en kind ontwikkeld.’

‘Al deze veranderingen werden gedurende het voorbije jaar grondig voorbereid door een projectteam, met als kroon op het werk de start op maandag 6 januari’, besluit Rudy Van Ballaer.