Ombudsdienst

Patiëntenrechten

Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverleners en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

Wet op de rechten van de patiënt

Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten. Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de zorgverleners en wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

Welke zijn de rechten van de patiënt?

  • Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op pijnbestrijding
  • Recht op vrije keuze van zorgverlener
  • Recht op informatie over zijn/haar gezondheidstoestand, recht op niet geïnformeerd worden
  • Recht op toestemming in de tussenkomst van een zorgverlener, nadat hij/ zij geïnformeerd werd
  • Recht op informatie over verzekeringsdekking
  • Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift van het patiëntendossier, kan aangevraagd worden bij de betrokken zorgverleners of via de ombudsdienst
  • Recht op bescherming van de privacy
  • Recht op het neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst

Meer informatie over patiëntenrechten vind je op deze pagina van de FOD Volksgezondheid. Een brochure over de wet op de patiëntenrechten kan je hier terugvinden. Bekijk je liever een video? Dan is dit de link.

Vertegenwoordiger / vertrouwenspersoon

Jouw familie (partner, ouder, kind, broer/zus) kan je rechten uitoefenen wanneer je zelf niet meer bij machte bent om dat te doen of wanneer je jouw wil niet meer kunt uitdrukken. Wil je dat iemand anders of een door jou aangeduid familielid in jouw plaats beslissingen neemt wanneer je dat zelf niet meer kunt, dan kan je deze persoon aanstellen als vertegenwoordiger.

Wil je dat iemand je bijstaat terwijl je zelf nog je wil kunt uitdrukken? Dan kan je deze persoon aanstellen als vertrouwenspersoon.

Om iemand als vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aan te duiden, moet je een formulier invullen. Dit document vind je op de website van FOD Volksgezondheid. Voor meer informatie kan je ook terecht bij de ombudsdienst.

Patiëntendossiers en bescherming van de privacy

Een ziekenhuis is verplicht om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin medische, verpleegkundige en paramedische gegevens bewaard worden. Dit is noodzakelijk om jou een optimale verzorging te kunnen garanderen.

Het AZ Herentals schakelt stapsgewijs over van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier (KWS – Nexuz Health). Dit elektronische systeem wordt in meerdere ziekenhuizen gebruikt, zodat de uitwisseling van informatie tussen de ziekenhuizen en andere zorgverleners meer en meer mogelijk wordt. Dit betekent dat verslagen of onderzoeksresultaten, die in een ander ziekenhuis van de KWS-groep opgemaakt werden, ook raadpleegbaar zijn in het AZ Herentals. Zo kan men zien welke stappen in jouw behandelingsproces reeds gebeurd zijn en welke stappen nog niet. Op die manier kan men verder bouwen op resultaten die voorhanden zijn. Uiteraard betekent dit ook dat, wanneer je voor je zorg wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis, men daar ook over deze informatie kan beschikken.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. De enige zorgverleners die aan de informatie in jouw patiëntendossier kunnen, zijn zij die op het moment van de zorg, aan jouw zorg te pas komen (en dus een ‘therapeutische relatie’ met jou hebben). Deze zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Meer informatie over het patiëntendossier, jouw medische gegevens en de inzage erin vind je op de pagina Mijn Dossier.

Om je gezondheidsgegevens te mogen delen met andere zorgverleners, moet je je toestemming geven. Bij de opname in het ziekenhuis heeft men die toestemming gevraagd. Je kunt ook beslissen om je gegevens niet met andere zorgverleners te delen. Heb je hierover nog vragen dan kun je hiervoor terecht bij de dienst opname of op de website www.patientconsent.be.

Naast rechten heeft een patiënt ook plichten

De wet op de patiëntenrechten gaat ervan uit dat de patiënt ook zijn medewerking verschaft aan een goede samenwerking met de zorgverleners. De relatie tussen de patiënt en zorgverleners steunt immers op vertrouwen. Zoals jij de zorgverleners erin vertrouwt zorg te dragen voor jouw welzijn, zo vertrouwen de zorgverleners erop dat jij instructies en adviezen goed opvolgt en afspraken naleeft (bijv. om niet uit het bed te komen, om niet te roken tegen medisch advies in, om de verpleegkundige te verwittigen wanneer je de afdeling verlaat).

Meer weten?

Wil je meer weten over patiëntenrechten of heb je specifieke vragen? Dan kan je steeds terecht bij de ombudsdienst.