Andere thema’s

Visie over fixatie

Fysieke fixatie is zowel voor de patiënt, zijn familie als de zorgverleners een ingrijpende ervaring. We streven in ons ziekenhuis naar een fixatiearm beleid.

De term ‘fixatie’ omvat alle maatregelen die worden toegepast met de opzettelijke bedoeling dat de persoon deze niet kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid beperken.

Fysieke fixatie is zowel voor de patiënt, zijn familie als de zorgverleners een ingrijpende ervaring. We streven in ons ziekenhuis naar een fixatiearm beleid. In de eerste plaats zoeken we naar alternatieven. Hierbij is de rol van de familie belangrijk omdat zij de gewoontes en de gedragingen van hun familielid het best kennen. Soms is fixeren toch noodzakelijk. Dit gebeurt dan op een verantwoorde manier waarbij de veiligheid van de patiënt op de eerste plaats komt.

Principes van fysieke fixatie

Fysieke fixatie gebeurt enkel wanneer de patiënt een gevaar is voor zichzelf/omgeving of wanneer levensnoodzakelijke behandelingen belemmerd kunnen worden (zoals: bloedtransfusies, zuurstoftherapie, infuustherapie en andere …).

De beslissing tot fysieke fixatie gebeurt in overleg met het ganse team, patiënt en familie. In geval van nood kan er worden overgegaan tot fysieke fixatie zonder toestemming van de familie. Dit wordt nadien met de familie zo snel mogelijk besproken.

In eerste instantie worden alternatieven gezocht. Als fysieke fixatie toch noodzakelijk is, zullen we eerst zoeken naar de minst ingrijpende maatregel, waarbij de vrijheid niet sterker beperkt wordt dan noodzakelijk.
Als er fixatie wordt toegepast, zal er meer toezicht gehouden worden en wordt er dagelijks geëvalueerd.

 

De folder over fixatie vind je hier.