Open disclosure
Andere thema’s

Open disclosure – open communicatie na een onverwachte gebeurtenis

Soms loopt iets niet zoals gepland. Daar willen we in AZ Herentals eerlijk en open over communiceren met onze patiënt en zijn/haar familie.

Ondanks de dagelijkse inspanningen van het ziekenhuis en onze zorgverleners om de patiëntveiligheid te garanderen, loopt er toch af en toe iets anders dan gepland (een complicatie, een organisatorische wijziging, een patiëntveiligheidsincident,…). In AZ Herentals willen we open en eerlijk communiceren met onze patiënten en zijn/haar familie wanneer de zorg anders verlopen is dan verwacht.

In AZ Herentals werden de volgende afspraken gemaakt:

 • Vlak nadat de gebeurtenis plaatsvond, die niet verlopen is zoals gepland, wordt de patiënt ingelicht door de betrokken zorgverlener(s);
 • Er wordt voorzien in de behoefte van zorg (waarborgen van zorgverlening) én ondersteuning van de betrokkenen (zowel voor de patiënt en/of familie als de betrokken zorgverlener(s));
 • Tijdens het gesprek wordt de patiënt bijgestaan door een naaste en wordt de zorgverlener bijgestaan door een andere zorgverlener;
  Tijdens dit gesprek:
  • Legt de zorgverlener eerlijk uit wat er gebeurd is en hoe dit kon gebeuren;
  • Is er ruimte voor vragen en wordt er voor extra ondersteuning gezorgd indien nodig;
  • Worden eventueel vervolgafspraken vastgelegd;
 • Een team van medewerkers analyseert de gebeurtenis en bekijkt welke acties genomen kunnen worden om eenzelfde gebeurtenis in de toekomst te voorkomen. De analyse en genomen verbeteracties worden ook besproken met de patiënt en/of familie.