Directie AZ Herentals
Beleid

Bestuur

Het directiecomité is belast met de dagelijkse leiding van het ziekenhuis. Daarnaast is er nog de raad van bestuur die maandelijks bijeenkomt en de algemene vergadering die jaarlijks zitting heeft.

Directiecomité

Het directiecomité is belast met de dagelijkse leiding van het ziekenhuis en vergadert wekelijks. Het team is als volgt samengesteld:

 • Rudy Van Ballaer, algemeen directeur
 • Dr. Filiep Bataillie, medisch directeur / hoofdarts
 • Kirsten Verwimp, verpleegkundig en paramedisch directeur
 • Luc Joren, financieel directeur
 • Liesbeth Plingers, facilitair directeur
 • Wim Gys, directeur HR

Raad van bestuur

De raad van bestuur van vzw AZ St.-Elisabeth is als volgt samengesteld:

 • Stefaan Sarens (voorzitter)
 • Jan Bertels
 • Eva Brandwijk
 • Patrik De Cat
 • Jan Eggermont
 • Hildegard Hermans
 • Andreas Huyskens
 • Jo Leysen (raadgevend)
 • Bart Mannaert
 • Bart Michiels
 • Cindy Monard
 • Guy Peeters (raadgevend)
 • Peter Van Brusselt (raadgevend)
 • Bart Van Daele
 • Hans Van den Eynden
Medische raad 2024-2026

Medische raad

De medische raad is verkozen voor de legislatuur 2024-2026:

 • dr. Koen Van der Stock (voorzitter)
 • dr. Siebe van den Bouwhuijsen (ondervoorzitter)
 • dr. Sofie Goeminne (secretaris)
 • dr. Bart De Ridder
 • dr. Benjamin Lebrun
 • dr. Dimitri De Wilde
 • dr. Edwin van der Wijst
 • dr. Hendrik Sebrechts
 • dr. Itte Dobbeleir
 • dr. Roel De Wyngaert
 • klin. biol. Tom Spiritus

Algemene vergadering

De algemene vergadering telt volgende leden:

 • Stefaan Sarens (voorzitter Raad van Bestuur)
 • Jan-Willem Ackermans
 • Bieke Baeten
 • Eva Brandwijk
 • Jan Bertels
 • Tom Claes
 • Patrick De Cat
 • Geoffrey De Roeck
 • Hans Horemans
 • Rob Lathouwers
 • Pieter Laureys
 • Bart Michiels
 • Jan Michielsen
 • Rutger Moons
 • Tom Olyslaegers
 • Stefan Teughels
 • Andreas Huyskens
 • Jos van der Schoot
 • Hans Van den Eynden
 • Edwin Van der Wijst
 • Pascal Van Nueten
 • Priscilla Van Thielen
 • Marc Verheyen
 • Marnix Verheyen