Restafval
Duurzaamheid

Afval

SDG 12 – Reduceer afval

Sorteren doen we al lang in het ziekenhuis. Naast de huis-, tuin- en keukenzaken als glas, papier/karton, harde plastiek, plastiek folies, e.d. kennen we in het ziekenhuis nog andere afvalsoorten.  Denk maar aan risicohoudend medisch afval (RMA), niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) en restafval. Ondertussen is daar ook PMD bijgekomen en sinds vorig jaar ook ‘SWILL’, dit is al het organische afval van de keuken.

In 2022 hebben we extra ingezet op de inzameling van PMD omdat we meer verpakkingen en plastiek kwijt kunnen in deze afvalstroom. Het grote voordeel is dat PMD gerecycleerd wordt terwijl restafval vaak gewoon verbrand wordt. Daarnaast is de kost voor de afvoer van PMD lager dan voor de afvoer van restafval. We halen daardoor zo’n 10 ton PMD op, wat 3 keer zoveel is als voordien.

Er is een duidelijke stijging van het RMA sinds 2020: van 35 ton naar bijna 50 ton. Uiteraard is dit een gevolg van de coronacrisis maar het is verontrustend dat deze hoeveelheid ook in 2022 gehandhaafd blijft. Zeker wanneer je weet dat de verwerkingskost voor RMA (600 euro per ton) 3x hoger is dan dat van NRMA (200 euro per ton).

Het operatiekwartier blijft een grote uitdaging en een werkpunt op vlak van afvalbeheer. Niet alleen is het operatiekwartier de grootste ‘producent’ van afval maar daarnaast wordt er weinig gesorteerd. PMD en papier/karton verdwijnen mee in de stroom van (niet-)risicohoudend afval. In 2023 proberen we hier verbetering in te brengen.