Duurzaamheid

Duurzaamheidscharter

De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen en het OPZ Geel sloegen de handen in elkaar en ondertekenen een gezamenlijk charter duurzaamheid.

Een gezonde en veilige leefomgeving is onontbeerlijk voor patiënten en bewoners en biedt een aangename werkomgeving voor iedereen die er werkzaam is. Maar hoe breng je die duurzaamheid in de praktijk in een zorginstelling? De vier ziekenhuizen van het Ziekenhuisnetwerk Kempen en het OPZ Geel sloegen de handen in elkaar en ondertekenen een gezamenlijk charter duurzaamheid.

In 2015 werden door de algemene vergadering van de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen, waaraan de leden de volgende 15 jaren zouden moeten werken. De Vlaamse regering heeft daarop het plan Vizier 2030 opgemaakt met doelstellingen tegen 2030, die als tussenstap dienen voor Vizier 2050. De duurzaamheidsdoelstellingen zullen naar de zorgsector vertaald worden in een Vlaamse Green Deal Duurzame Zorg.

Doelstellingen duurzaamheid

Maar het Ziekenhuisnetwerk Kempen en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel willen niet op deze vertaling wachten. Ze hebben beslist om nu al de handen in elkaar te slaan en een gemeenschappelijk DUURZAAMHEIDSCHARTER uit te werken op basis van 6 ontwikkelingsdoelstellingen. Dat geeft 6 concrete actiepunten:

1) Beperk het watergebruik
2) Gebruik groene en hernieuwbare energie
3) Beperk energieverbruik (reductie CO2)
4) Zorg voor een gezonde leefomgeving
5) Stimuleer duurzame mobiliteit
6) Reduceer afval

Zowel in de instellingen apart als samen wordt er aan deze doelstellingen gewerkt. Er zijn uiteraard al heel wat initiatieven lopende. Daarnaast zullen ook nieuwe projecten aan de duurzaamheidstoets onderworpen worden. Zo zal er in de aankoopdossiers alvast een onderdeel rond duurzaamheid ingebouwd worden, zodat duurzame kenmerken inzake productie of onderhoud een voordeel in de beoordeling kunnen geven.