Duurzaamheid

Leefomgeving

SDG 9 – Zorg voor een gezonde leefomgeving

Het AZ Herentals is sinds de grondige renovatie uitgerust met performante ventilatie- en koelingssystemen. Heel het ziekenhuis wordt dus geventileerd en gekoeld, wat zorgt voor een aangenaam binnenklimaat, zelfs bij extreem hoge buitentemperaturen. Ten tijde van COVID hebben we allemaal baat gehad bij een goede ventilatie. Deze systemen worden ook jaarlijks gereinigd om een performante werking te blijven garanderen.

In 2022 is er ook werk gemaakt van de (her)aanplanting van de groeninfrastructuur. Met de bouwwerken zijn er wat bomen en plantsoenen gesneuveld en deze zijn terug in orde gebracht. De 7 bomen die verdwenen zijn voor de uitbreiding van de bezoekersparking zijn elders op de site aangeplant. Het weinige groen dat we op ons terrein hebben, moeten we in ere houden; het draagt immers ook bij tot een aangename leefomgeving.

Verder hebben we extra aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers onder de noemers ‘AZH Geeft om jou’. Een gezonde leefomgeving wordt ‘gebouwd’ door gezonde medewerkers. Voor de COVID-periode waren er initiatieven om medewerkers kennis te maken met sportieve activiteiten, zoals start to run of pilates. Sinds 2021 is ook de mentale gezondheid een groter aandachtspunt geworden, waarbij medewerkers volgens hun noden ondersteuning kunnen krijgen. Sinds 2022 is er een samenwerking met Move To Happiness, waarbij medewerkers volgens eigen noden en interesse trainingen, webinars en sessies kunnen volgen, zowel voor hun fysieke als mentale gezondheid.