Duurzaamheid

Waterverbruik

SDG 6 – Beperk het watergebruik

Tien jaar geleden is er onder het magazijnplein van AZ Herentals een regenwaterput van 170 m³ aangelegd. Jaarlijks levert dit ongeveer 1.400 m³ regenwater op dat wij gebruiken voor het spoelen van de toiletten. Jaar na jaar zien we dit verbruik wel dalen omdat het minder regent.

Daarnaast gebruikt het ziekenhuis jaarlijks nog +/- 21.000 m³ leidingwater.

Naast het verbruik van leidingwater proberen we ook het verbruik van flessenwater te beperken. Niet alleen voor het milieu maar ook omwille van de kostprijs; leidingwater kost ongeveer 200 keer minder dan flessenwater! Daarom zijn er in het verleden ziekenhuisbreed drinkfonteinen op leidingwater geïntroduceerd. Die drinkfonteinen werden in 2022 geïnventariseerd en aangevuld waar nodig en mogelijk.

Toekomst

Op dit ogenblik is slechts 60% van onze dakoppervlakte aangesloten op de regenwaterput. Technische redenen maken het voorlopig niet haalbaar om het resterende gedeelte ook aan te sluiten, hopelijk wordt dit in de toekomst wel haalbaar.

Bij vervanging gaan we de nieuwe drinkfonteinen, waar gevraagd, uitrusten met een ‘bruisfunctie’ zodat ook het gebruik van flessen met bruiswater beperkt kan worden.