Projecten

Thuismedicatie

Het apotheekteam is de drijvende kracht achter projecten rond thuismedicatie. Samen met de dienst spoedgevallen, de huisartsen en apothekers wil men het belang van thuismedicatie onder de aandacht brengen, zodat meer patiënten een thuismedicatieschema invullen en de zorgverlening beter kan verlopen.

Gemeente op schema

Gemeente op schema

‘Heb jij een medicatieschema?’ Dat is de basisvraag die 7 Kempense gemeenten, hun huisartsen, apothekers, de eerstelijnszone en het AZ Herentals stellen in de nieuwe campagne ‘Gemeente op Schema’. Daarin willen ze het belang van een actueel medicatieschema aantonen en iedereen oproepen om bij de apotheker of huisarts te vragen naar zijn medicatie-overzicht.

De campagne werd in januari 2022 gelanceerd, waarbij de gemeentebesturen, apothekers en huisartsen een flyer met meer informatie en medicatiedoosjes uitdeelden. De campagne werd ondersteund door een bewustmakingsvideo op RTV. De deelnemende lokale besturen zijn Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar en Westerlo.

Het persbericht over deze actie vind je hier.

 

 

 

Video medicatieschema

Gemeente op schema
Video Medicatieschema
Affiche Weet u wat u slikt

Weet u wat u slikt? (sinds 2017)

Wist je dat…

  • patiënten vaak geen medicatieoverzicht bij zich hebben bij een ziekenhuisopname?
  • veel mensen zich niet bewust zijn van het belang van de thuismedicatie?
  • de Wereldgezondheidsorganisatie inschat dat in de westerse wereld één chronische patiënt op twee zijn
  • voorgeschreven behandeling niet correct volgt?
  • therapie-ontrouw een gevolg kan zijn van een medicatieschema dat onvolledig of foutief is?
  • bovenstaande zaken een risico vormen voor de patiëntveiligheid?

‘Weet u wat u slikt?’ Het lijkt een eenvoudige vraag, maar vaak blijft de patiënt het antwoord schuldig. En als hij het niet kan vertellen, hoe kunnen zorgverleners er dan rekening mee houden in hun zorgbeleid? Huisapothekers, huisartsen en het AZ Herentals werken daarom samen om het bewustzijn rond het belang van een actueel medicatieschema in de regio te vergroten, zowel bij de zorgverstrekkers als bij de patiënt.

Het correct verderzetten van de therapie van een patiënt bij overgang tussen de thuissituatie en het ziekenhuis is niet evident. Bij opname is vaak geen up-to-date medicatieoverzicht beschikbaar. Bovendien zijn patiënten zich vaak niet bewust van het belang hiervan. Dit vormt een risicofactor om de continuïteit van de zorg verder te zetten.

Meer informatie over het belang van een thuismedicatieschema vind je in deze folder.

 

 

 

Medicatiebevraging spoedgevallen

Het spoedteam van het AZ Herentals wordt sinds maart 2019 ondersteund door een apotheekteam dat de thuismedicatie van risicopatiënten bevraagt en registreert. De focus ligt voornamelijk op patiënten die op een afdeling inwendige ziekten of (ortho)geriatrie opgenomen zullen worden, die ouder dan 65 jaar zijn en meerdere klachten hebben. Niet alleen de patiënt wordt bevraagd, ook de familie, huisarts, huisapotheker e.d. worden mogelijk als bronnen aangesproken om zo tot een best mogelijke medicatie anamnese te komen.

Een hulpmiddel is de thuismedicatiezak. Wie met de ambulance wordt opgehaald, wordt gevraagd om zijn thuismedicatie in de papieren zak te steken, zodat de inhoud geregistreerd kan worden bij opname in het ziekenhuis.

Als er uit de medicatiebevraging blijkt dat er mogelijk negatieve interacties zijn in de medicatie die een patiënt neemt, dan wordt de klinisch apotheker verwittigd. Want mogelijk kan de reden van opname in het ziekenhuis te maken hebben met de thuismedicatie.

Transmurale zorg Middenkempen

In 2018 bracht het AZ Herentals voor het eerst huisartsen en huisapothekers samen om gezamenlijk een campagne richting zorgverleners te voorzien, zodat zij hun patiënten zouden sensibiliseren om een thuismedicatieschema op te stellen. Deze werkgroep leidde tot een werkgroep transmurale zorg Middenkempen.

Het vervolg van de campagne is om de globale bevolking te sensibiliseren. Daarom stapte de werkgroep mee in het project ‘Gemeente op Schema’ (GOS), waarbij de gemeentebesturen uit de regio de boodschap van de zorgverleners mee uitdragen en versterken. De inspiratie hiervoor komt van de gemeente Merelbeke. Eind 2019 hebben Herentals, Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Kasterlee, Lille, Herenthout en Westerlo toegezegd om actief mee te werken aan het project, door de coronacrisis werd het project later dan gepland gelanceerd.