Samenwerking in de zorg

Samenaankoop Taxandria

Aandacht van mens tot mens in de brede zin van het woord. Reeds geruime tijd werken de ziekenhuizen van AZ Turnhout en AZ Herentals samen in een continu streven om het zorgaanbod en de zorgbehoeften van de Kempense regio optimaal op elkaar af te stemmen, sedert 2013 ook op het vlak van aankoop. Sinds 1 mei 2015 zijn ook het H. Hart ziekenhuis Mol en St. Jozef ziekenhuis Bornem toegetreden tot dit samenaankoopplatform, sinds augustus 2016 ook het Ziekenhuis Geel.

We vinden elkaar in ons streven naar hoge zorgkwaliteit, onze passie voor het vak, onze professionaliteit, ons streven naar efficiëntie,… Dit alles met een centrale positie voor de patiënt en onze medewerkers.

We stellen onszelf, in het belang van de patiënt en zijn familie, hoge professionele normen. Door ons verder te specialiseren en te optimaliseren, door steeds kritisch naar onszelf te blijven kijken, door onze sterktes te versterken en onze zwaktes te remediëren en actief elkaars samenwerking op te zoeken zorgen we voor een continu verbeterproces.

 

Taxandria

Uit deze kracht groeide het samenaankoopplatform ‘Taxandria’, een symboliserend beeld voor de prachtige streek waarin we gevestigd zijn, maar ook een uiting van de meerwaarde die we creëren ten diensten van onze patiënten, personeel en leveranciers:

De waardecreatie die we zoeken, moet finaal leiden tot:

 • een hogere zorgkwaliteit,
 • betere zorgefficiëntie
 • en een groter patiëntencomfort.

Samen met de leveranciers streven we hierbij naar:

 • een continu verbetering van integraal resultaat en relatie,
 • met grote openheid naar vernieuwing en creativiteit.

De samenwerking omvat principieel alle aankoopdomeinen van het ziekenhuis.
Hieronder vallen zowel alle apotheek- als niet-apotheekaankopen, zowel materialen, investeringsgoederen als diensten. De samenwerking wordt gekenmerkt door volgende afspraken:

 • er wordt gewerkt met het systeem “lead buyer“. Dit betekent dat naargelang het onderwerp de deelnemende ziekenhuizen een aankoper aanduiden die het dossier zal behandelen en die optreedt als eerste contactpersoon. Inhoudelijk blijven de normale contactpersonen per ziekenhuis verantwoordelijk en aanspreekbaar.
 • de opbouw van het aankoopdossier beoogt de juiste kwaliteitsoplossing met een optimale ‘total value of ownership’ te vinden.
 • voor de apotheekaankopen zal de lead buyer in nauwe samenwerking optreden met de hoofdapothekers en werken binnen het kader dat afgesproken is op de individuele Medisch Farmaceutische Comités.
  rationalisatie en ziekenhuisbrede uniformisatie van het gamma van gebruikte materialen worden waar mogelijk vooropgesteld.
 • ons streven is er op gericht dat de deelnemende ziekenhuizen eenzelfde keuze maken qua leverancier. Dit impliceert echter niet noodzakelijk een uniformisatie qua processen, producten of productreferenties.
 • ieder ziekenhuis zal hierbij zelf de formele toewijzing en sluiting van de opdracht doen.
 • we streven naar een beperktere groep van goed presterende leveranciers.

Indien u graag een meerwaarde wil betekenen voor onze uitnodiging tot samenwerking, aarzel dan niet onze aankoopdienst te contacteren.

Wij danken reeds alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de algemene doelstellingen die hierboven aangegeven zijn.