Samenwerking in de zorg

Samenwerking met patiëntenverenigingen

Naast professionele hulp kan ook bijstand van lotgenotengroepen of patiëntenverenigingen zeer welkom zijn voor patiënten en hun naasten.

Op verschillende afdelingen wordt er samengewerkt met organisaties, lotgenotengroepen of patiëntenverenigingen. Hieronder vind je een overzicht:

Gynaecologie / Materniteit

 • Bij sterrenkindjes: Boven de wolken, het Berrefonds en Met lege handen. Meer informatie over deze organisaties vind je op de pagina van gynaecologie.

 

Internistisch daghospitaal

 • Kom op tegen Kanker: Kanker heeft een grote impact op het leven van kankerpatiënten en de mensen in hun omgeving. Daarom zorgt Kom op tegen Kanker voor de nodige ondersteuning, of dat nu is in de vorm van praktische hulp, informatie of activiteiten die zijn aangepast aan kankerpatiënten, financiële steun of een luisterend oor. Een aantal vrijwilligers van KOTK zijn ook actief in ons internistisch daghospitaal. Voor meer informatie: https://www.komoptegenkanker.be/
 • Alegria vzw is een ontmoetingsplek in de regio Kempen voor mensen met kanker en hun naasten. Alegria streeft ernaar mensen veerkrachtiger te maken door een brede waaier van activiteiten op maat aan te bieden. Alegria helpt mensen op weg zodat ze op termijn weer op zichzelf verder kunnen. Voor meer informatie: Kanker krijg je nooit alleen · Alegria vzw
 • Vzw Gynca’s is een organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker die steun biedt aan de vrouwen met een gynaecologische kanker, hun naasten en de zorgmedewerkers. De doelen: 1. Belangenbehartiging en bewustzijn bevorderen rond gynaecologische kankers om de kwaliteit van leven en overlevingskansen van de patiënten te verbeteren. 2. Vrouwen met gynaecologische kankers en hun naasten bijstaan in hun zoektocht naar betrouwbare informatie over hun ziekte, de behandelingsmogelijkheden en toegang tot de best mogelijke zorg. 3. Lotgenotencontact voor vrouwen met gynaecologische kankers geeft kansen tot (h)erkenning en steun en kan helpen in het omgaan met de ziekte en de bijwerkingen. Voor meer informatie: home (gyncas.be)
 • Flaya: Lotgenotengroep van jongeren met kanker in Vlaanderen. De term AYA is de afkorting voor Adolescent and Young Adult. De letters FL staan voor Flanders wat de Engelse vertaling is van Vlaanderen. Dus als je het volledig wil uitspreken oefen je best een paar keer “Flanders’ Adolescent and Young Adults with Cancer”. Voor meer informatie: Flaya | Lotgenotengroep van jongeren met kanker in Vlaanderen
 • Borstkanker Kempen is een lotgenotengroep voor mensen die geraakt zijn door borstkanker. Je bent patiënt en je behandeling moet starten, is lopende of is al achter de rug. Je bent erfelijk belast en hebt een verhoogde kans op borstkanker. Je partner, familielid, vriend of kennis heeft borstkanker. Ervaringen delen en praten met lotgenoten werkt helend. Je begrijpt beter je situatie en het kan je helpen om je lot te aanvaarden. Voor meer informatie: Borstkanker Kempen – Home (borstkanker-kempen.be)
 • Wildgroei vzw is een lotgenotenvereniging voor leukemie- en lymfomenpatiënten die in eerste instantie emotionele steun aan patiënten en familieleden wil verlenen. Ze biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen. Verder verbetert de groep de onderlinge communicatie door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen. Indien gewenst, kan dit onder begeleiding van professionele hulpverleners of door deskundigen. De groep is een schakel tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen en professionelen anderzijds; dit door o.a. de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen. Tenslotte behartigt Wildgroei de belangen van haar leden.
  Voor meer informatie: Lotgenotenvereniging voor leukemie- en lymfomenpatiënten | Wildgroei VZW (wildgroei-vzw.be)
 • Belenos is een lotgenotengroep die zich richt naar de iets actievere borstkankerpatiënten en hun familie. Wij brengen (ex-)patiënten samen d.m.v. allerhande activiteiten in de regio Turnhout. Meer informatie vind je in de folder in het internistisch daghospitaal. Voor meer informatie: http://www.belenoskempen.be/
 • CCV vzw. Dit is de Vlaamse patiëntenvereniging voor personen met IBD of chronische ontstekingsziekten van het spijsverteringsstelsel, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Via informatie en uitwisseling van ervaringen met lotgenoten kan de vereniging je ondersteunen. Voor meer informatie: www.ccv-vzw.be.