Kostenraming plaatsen pacemaker (475985 – 354384)

 

Eenpersoonskamer Tweepersoonskamer
Normaal verzekerd 1.251,00 euro 295,00 euro
Niet-verzekerd / 6.550,00 euro

 

Per ingreep zie je verschillende ramingen.

  • Normaal verzekerd: Dit is iedereen die zich bij een Belgisch ziekenfonds heeft aangesloten en dus geniet van een gegarandeerde terugbetaling voor een aantal zaken. In de vermelde kostprijs is er al rekening gehouden met deze terugbetaling. Het vermelde totaal is het bedrag dat je zelf moet betalen (het ‘remgeld’). Kom je in aanmerking voor een verhoogde terugbetaling, dan zal de factuur voordeliger uitvallen dan de raming. Heb je een bijkomende hospitalisatie- en/of zorgverzekering, dan kan het zijn dat je nog van bijkomende terugbetalingen geniet, maar dit moet je zelf met je instelling regelen.
  • De ramingen voor patiënten die niet verzekerd zijn, gelden voor mensen die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds en voor wie er dus geen automatische terugbetaling is. Deze patiënten krijgen facturen voor het volledige bedrag en moeten zelf aan hun ziekteverzekering een terugbetaling vragen.

Het getal dat bovenaan de pagina staat, is het nomenclatuurnummer voor de ingreep. Dit is het standaardnummer dat door het Riziv gebruikt wordt om een ingreep te omschrijven. Jouw ziekenfonds of verzekeringsinstelling heeft dit nummer nodig wanneer je zou vragen om te bekijken welke (bijkomende) terugbetalingen er voor je ingreep voorzien zijn.

In een eenpersoonskamer worden honoraria aan 135% aangerekend; dit tarief is meegenomen in de raming. Voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming zal maximum 100% aangerekend worden.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat bovenstaande prijs om een prijsraming gaat, die niet bindend is. Eventuele extra onderzoeken, extra overnachtingen of extra geneesmiddelen/gebruiksmaterialen veranderen immers de totale prijs. Bovendien werd er in de gemaakte prijsraming geen rekening gehouden met voor- of na-onderzoeken. Deze zaken kunnen de uiteindelijke factuur doen afwijken van de gemaakte raming.