Zorgprofessionals

Samenwerking huisartsen – ziekenhuis

Het AZ Herentals vindt een goede verstandhouding en samenwerking met de huisartsen in de regio zeer belangrijk en wil daar ook graag actief aan meewerken. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen de huisartsenkringen en het ziekenhuis.

Gynaecologie

Voortaan passen de huisartsen en het AZ Herentals een alternerende zwangerschapsopvolging toe. Hiermee willen ze de zwangere patiënt optimaal omringen en snel inspelen op problemen of complicaties. In dit model wordt de samenwerking tussen huisarts, vroedvrouw en gynaecoloog geoptimaliseerd.