Geriatrie

Geriatrie

Op de afdeling geriatrie liggen oudere patiënten met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Gezien het specifieke profiel van de geriatrische patiënten wordt er gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking om zo het best te beantwoorden aan de noden en behoeften van de geriatrische patiënten.

De dienst

  • Ligging: 4e verdieping, kamers 480 – 499
  • Contact: verpleegdesk t 014 24 63 50 (steeds bereikbaar, voor medische updates liefst tussen 11 en 12 uur)
  • De afdelingsverantwoordelijken:
    • Hoofdverpleegkundige: Sofie Corthout
    • Medisch diensthoofd: dr. Filip Sels

 

Korte omschrijving

Op de afdeling geriatrie liggen oudere patiënten met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Gezien het specifieke profiel van de geriatrische patiënten wordt er gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking om zo het best te beantwoorden aan de noden en behoeften van de geriatrische patiënten. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines en dit zowel met interne zorgverleners zoals ergotherapie, kinesitherapie, de sociale dienst, voedingsdeskundigen… als met externe zorgverleners zoals rusthuizen, huisartsen, vervoerdiensten…

In het ziekenhuis is een Geriatrisch support team actief. Dit team wil alle patiënten met een geriatrisch profiel in het ziekenhuis aangepaste zorg te verlenen. Dit gebeurt door op alle niet-geriatrische afdelingen (behalve kraamafdeling en pediatrie) ondersteuning te bieden en advies te geven aan het afdelingsteam m.b.t. de zorg voor geriatrische patiënten die niet voor de geriater zijn opgenomen.