Patiëntenbegeleiding

Geriatrisch support team

Het geriatrisch support team zorgt voor de multidisciplinaire ondersteuning van de oudere patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen.

Het multidisciplinaire team van het geriatrisch support team (GST) bestaat uit:

 • een verpleegkundige geriatrie
 • een ergotherapeut
 • een sociaal werker
 • een diëtiste

Er wordt nauw samengewerkt met de sociale werkers en de levensbeschouwelijke dienst.

Het doel van het GST is om aan alle patiënten met een geriatrisch profiel in het ziekenhuis aangepaste zorg te verlenen. Dit gebeurt door op alle niet-geriatrische afdelingen (behalve kraamafdeling en pediatrie) ondersteuning te bieden en advies te geven aan het afdelingsteam over de zorg voor geriatrische patiënten die niet voor de geriater zijn opgenomen.

Praktische werkwijze van het GST

Elke 75-plusser die wordt opgenomen in het ziekenhuis wordt gescreend aan de hand van het Geriatrisch Risico Profiel (GRP). Dit screeningsinstrument omvat volgende items:

 • aanwezigheid van cognitieve stoornis
 • alleenwonend of geen hulp van inwonende partner/familie
 • moeilijkheden bij het stappen/transfer of slachtoffer van valpartij in de voorbije 6 maanden
 • hospitalisatie in de afgelopen 3 maanden
 • polyfarmacie: meer dan 5 verschillende geneesmiddelen

De geriatrisch verpleegkundige evalueert of de gescreende patiënten een geriatrisch profiel hebben en neemt, indien nodig, een evaluatie af. Indien nodig wordt het advies van de andere leden van het team ingewonnen. Wekelijks is er een multidisciplinaire patiëntenbespreking. De bevindingen en aanbevelingen worden genoteerd in het patiëntendossier.

De leden van het GST nemen geen zorgtaken op.

Specifieke aandachtspunten van het GST:

 • mentale toestand
 • mobiliteit en valproblematiek
 • voedingstoestand
 • sociale situatie
 • medicatiegebruik (polypharmacie, interacties)
 • continentie/ incontinentie

Als een zorgverlener of familielid van een patiënt van mening is dat een interventie van het GST zinvol kan zijn, mag er steeds contact worden opgenomen. Enkele voorbeelden: een acuut delirium bij een patiënt die niet positief scoorde op de GRP, een patiënt jonger dan 75 met duidelijke valproblematiek, …

Het geriatrisch support team is bereikbaar op weekdagen tussen 9 en 16 uur op het nummer t 014 24 64 65