Intensieve zorgen gang

Intensieve zorgen

Onze dienst behandelt patiënten met ernstige acute en levensbedreigende aandoeningen, vaak na een ongeval, een ernstige ziekte of bij ernstige complicaties na een operatie of een procedure. Ook na zware ingrepen worden patiënten op de dienst opgenomen.

De dienst

  • Ligging: gelijkvloerse verdieping, kamers 480 – 499
  • Contact: verpleegdesk t 014 24 63 60 (steeds bereikbaar)
  • De afdelingsverantwoordelijken:

Opgelet: de bezoekuren lopen van 15 tot 19 uur (en dus niet tot 20 uur, zoals op de andere afdelingen).

 

Korte omschrijving

De afdeling intensieve zorgen beschikt over 8 intensieve bedden waar specialistische basiszorg wordt aangeboden aan zowel heelkundige als inwendige patiënten.

  • Patiënten inwendige ziekten: cardiologie, pneumologie, neurologie
  • Patiënten heelkunde: vasculaire heelkunde, abdominale heelkunde, orthopedie en traumatologie, urologie, gynaecologie

Meer praktische informatie over de afdeling intensieve zorgen vind je in deze onthaalbrochure.

 

Orgaandonatie

Het AZ Herentals werkt met het UZ Leuven samen voor orgaandonatie. Wanneer iemand komt te overlijden op de afdeling intensieve zorgen en de artsen denken dat de patiënt in aanmerking komt voor donatie, dan wordt eerst het transplantatieteam van UZ Leuven gecontacteerd. Dat team kijkt het rijksregister na op eventuele actieve registratie of weigering als donor. Daarna wordt dit besproken met de betrokken familie of nabestaanden. Wettelijk is élke Belg donor, tenzij hij/zij expliciet geweigerd heeft (= opting-out principe). Zowel de klassieke orgaandonatie na hersendood als donatie na cardiale dood zijn mogelijk. De donatie gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de teams van UZ Leuven, die de overkoepelende coördinatie op zich nemen en ervoor zorgen dat het juiste orgaan (= donororgaan) bij de best mogelijke ontvangende patiënt (= receptor) terecht komt. Dit alles verloopt volgens de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en binnen de wettelijke normen.
(Orgaandonatie door levende donoren gebeurt niet in het AZ Herentals)

Wil je je registreren als orgaandonor? Via de website van FOD Volksgezondheid vind je alle informatie en het formulier.

Meer weten over kritieke diensten?

Alle informatie over de kritieke diensten (spoedgevallen en intensieve zorgen) is gebundeld en kan je terugvinden via de knop hiernaast.