Willem-Jan Vleugels
Artsen

dr. Willem-Jan Vleugels

Disciplines

Specialismen

  • Knie

Raadplegingsuren

Momenteel is er nog geen standaard schema voor dr. Vleugels. Een vast schema wordt beschikbaar vanaf januari 2024.

Afspraak maken?

Momenteel enkel via huisarts!

De wachtlijsten bij de kniechirurgen nemen momenteel snel toe. Daarom is het momenteel niet mogelijk om zelf een afspraak te maken voor dr. Toon Claes, prof. dr. Steven Claes, dr. Stijn Bartholomeeusen en dr. Willem-Jan Vleugels.

Een belangrijke uitzondering hierop zijn afspraken voor acute voorste kruisbandletsels. Hiervoor kan je naar de website http://www.kruisbandkliniek.be gaan.

Gezien de extreme overbevraging kunnen momenteel enkel afspraken gemaakt op elektronische doorverwijzing van een (huis)arts, waarna een selectie gebeurt door onze medewerkers op basis van de medische gegevens voorhanden. Bij aanmelding van tweede of derde opinies worden deze voorlopig behandeld met de laagste prioriteit. Er kunnen voorlopig eveneens geen afspraken meer ingeboekt worden voor nieuwe patiënten op een moment meer dan 6 maanden in de toekomst.

We vragen u om in deze bijzonder moeilijke omstandigheden begrip op te brengen voor de eventuele situatie waarin je als patiënt, ondanks een correcte verwijzing, (tijdelijk) niet gezien kunt worden op het spreekuur van prof. Claes of dr. Bartholomeeusen. We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak, terwijl we proberen de kwaliteit van zorg voor onze kniepatiënten verder te maximaliseren.

Extra info

Niet geconventioneerd

  • Werkt in het AZ Herentals vanaf augustus 2023
  • Contact via het onthaal: t 014 24 61 11

 

Toelichting bij niet-geconventioneerd tarief

De artsen werken aan een niet-geconventioneerd tarief, waardoor een supplement bij een raadpleging aangerekend kan worden. Dit supplement wordt niet terugbetaald en is ten laste van de patiënt.

Er zijn uitzonderingen voorzien, waarbij patiënten recht hebben op het gecoventioneerde tarief.

  • Patiënten erkend voor een verhoogde tegemoetkoming
  • Patiënten in budgetbeheer en/of –begeleiding bij het OCMW van Herentals
  • Patiënten in collectieve schuldenregeling (via de arbeidsrechtbank)
  • Politiek vluchtelingen

Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming krijgen automatisch het geconventioneerde tarief aangerekend. Patiënten uit de overige categorieën moeten hiervoor wel, binnen de 14 dagen na de raadpleging, een mail sturen met de nodige bewijsstukken naar inningsdienst@azherentals.be, zodat voor hen een correcte factuur opgemaakt kan worden.