Anesthesie

Anesthesie betekent letterlijk 'geen gewaarwording'. Dit kan door een algemene of een plaatselijke verdoving en soms een combinatie van beide.

Algemene verdoving

Bij een algemene verdoving word je volledig in slaap gebracht. Via een infuus worden medicijnen toegediend waardoor je snel het bewustzijn verliest.

Belangrijkste voordelen en indicaties:

 • Werkt altijd en is bij bepaalde ingrepen aangewezen.
 • Verdient de voorkeur bij zeer zenuwachtige patiënten.

Belangrijkste nadelen en nevenwerkingen:

 • Heeft meer kans op misselijkheid en braken na de operatie. Je mag in overleg met de anesthesist en chirurg na enkele uren na de ingreep weer drinken.
 • Keelpijn tot 24 uur na de ingreep door het overnemen van de ademhaling, vaak via het plaatsen van een buisje in de luchtpijp.
 • Pijn als de gebruikte medicatie na de operatie uitgewerkt is.
 • Een allergische reactie kan bij ieder medicament of ontsmettingsproduct optreden. Meestal is dit onschuldig van aard, maar kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een shock. Daarom is het belangrijk dat je de vragenlijst nauwkeurig invult zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

 

De algemene verdoving gebeurt in 3 stappen:

1. Een kalmerend product:
Voor je naar de operatiezaal vertrekt, kan je een kalmeringsmiddel (pilletje of prikje) krijgen.

2. De bewakingsapparatuur:
In de operatiekamer worden je vitale parameters uitgebreid gemonitord en nauwkeurig opgevolgd zodat er ingegrepen kan worden, indien nodig.

 • Een hartmonitor: via klevertjes op je borst
 • Een toestel om het zuurstofgehalte in je bloed te meten: via een klemmetje op je vinger
 • Een bloeddrukmeter: rond je arm
 • Het beademingstoestel geeft uitgebreide informatie over je luchtwegen met toegediende gassen.

3. Het verdoven:

 • De anesthesist vraagt je om te beginnen diep in en uit te ademen in een masker met zuivere zuurstof.
 • Via een infuus in de ader worden medicamenten toegediend. Hierbij worden een snelwerkend slaapmiddel, een sterke pijnstiller en vocht gebruikt waardoor je diep in slaap valt. Jonge kinderen krijgen vaak een masker met snelwerkende slaapdampen die via de luchtwegen opgenomen worden.
 • Tijdens de anesthesie kan het nodig zijn een buisje in de keel, tussen de stembanden tot in de luchtpijp te steken, waarbij de ademhaling overgenomen kan worden door een beademingstoestel.
 • De gebruikte medicatie is snel uitgewerkt zodat we je meteen na de ingreep wakker kunnen maken en, indien de ingreep het toelaat, je diezelfde dag nog naar huis zou kunnen.