Verloop van een CT-onderzoek

Arthro-CT (injectie gewrichtsholte)

 • Je moet 4 uur nuchter blijven voor het onderzoek.
 • Voorafgaand aan de CT wordt op een röntgentafel, onder scopie, het te onderzoeken gewricht aangeprikt en gevuld met contrast. Op die manier kunnen de intra-articulaire structuren in het licht worden gesteld.
 • Je wordt zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd op de onderzoekstafel.
 • De huid wordt ontsmet en het onderzoeksgebied afgedekt met een steriel doek.
 • De procedure zal worden uitgelegd en er zal je gevraagd worden mondeling toestemming te geven voor het onderzoek.
 • De radioloog zal het te onderzoeken gewricht aanprikken en de contraststof injecteren.
 • Nadien word je naar de CT gebracht door de verpleegkundige en worden CT coupes gemaakt doorheen het gewricht.
 • Nadien word je van tafel geholpen.
 • Als je een afspraak hebt in het ziekenhuis, kun je nadien naar de raadpleging gaan.
 • Als je geen afspraak hebt, krijg je een code en login mee waarmee je zelf de beelden online kunt bekijken.
 • Je huisarts of verwijzende arts kan eveneens de beelden en verslagen online raadplegen.