NMR / MRI

Bij Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) gebruiken we geen röntgenstralen, maar wel een sterk magneetveld en radiogolven om bepaalde signalen op te wekken in het lichaam.

Samenwerking HETU

De uitbating van de NMR in het ziekenhuis gebeurt in samenwerking met het ziekenhuis van Turnhout. Mede om deze samenwerking te organiseren werd de vzw HETU opgericht.

Reeds in 2009 werd tussen het AZ Turnhout en AZ Herentals een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die de vorm kreeg van een ziekenhuisgroepering. Hiermee engageren de ziekenhuizen zich om de vlotte samenwerking, die er voor een aantal specialismen al was, te bestendigen en verder uit te bouwen.

Op 30 mei 2011 gingen beide ziekenhuizen nog een stap verder door de oprichting van de vzw HETU. Door gestructureerd samen te werken binnen een vzw, wordt het zorgaanbod nog beter afgestemd op de behoeften van de patiënt in de Kempense regio.

Door de oprichting van de vzw HETU zal het gespecialiseerde zorgaanbod voor de patiënt in regio Kempen nog verder kunnen uitgebreid worden en kan het zorgaanbod in beide ziekenhuizen optimaal op elkaar afgestemd worden.