Private: Schouder testing

Schouder functionele testen (Redcord)

Door middel van enkele testen in de redcord gebeurt een objectieve evaluatie van het bewegingspatroon van de schouder. Op basis van de bevindingen kan de revalidatie bijgestuurd worden.