Testing van knie, schouder en enkel

Ambulante locomotorische revalidatie is constant bezig met het uitwerken van testprotocollen gebaseerd op wetenschappelijke kennis om zowel patiënten, kinesisten als artsen objectieve en zinvolle informatie te geven over de functionaliteit van een gewricht.

Schouder testing

De schouder is een complex gewricht. Het vergt een goede samenwerking tussen verschillende spieren. Schouderpijn is zeer vaak een gevolg van een gestoorde spierfunctie, eerder dan van een structureel letsel.

Schouder testing gebeurt op verwijzing van een arts of kinesist en bestaat steeds uit een reeks testings en metingen. Aansluitend volgt een klinische evaluatie door de revalidatiearts.

Schouder testing is niet terugbetaald. Het tarief voor een volledige schouderscreening bedraagt 55 euro.

De raadpleging valt wel onder terugbetalingstarief.