Borstkliniek

Patiënten met borstkanker hebben een hogere overlevingskans in erkende borstkliniek

De borstkliniek van AZ Turnhout is reeds sinds 2009 een erkende coördinerende borstkliniek in samenwerking met AZ Herentals. Met in 2022 meer dan 200 patiënten in AZ Turnhout en meer dan 80 patiënten in AZ Herentals horen we bij de grootste borstklinieken in Vlaanderen, zodat we voldoen aan de normen om goede kwaliteit en resultaten te kunnen leveren.

Het team van onze borstkliniek behandelt patiënten met goed- en kwaadaardige borstaandoeningen. Artsen van verschillende disciplines, borstverpleegkundigen en afdelingsverpleegkundigen, psychologen, sociaal assistenten, kinesitherapeuten en diëtisten werken samen met onze partners buiten het ziekenhuis (huisartsen, thuisverpleging,…) om de patiënt met borstkanker zo de best mogelijke kwaliteitsvolle en volledige zorg te bieden doorheen het hele traject : snelle diagnosestelling, behandeling, nabehandeling, psychosociale begeleiding, informatieverstrekking en revalidatie. Door deze nauwe samenwerking geven we aandacht aan elk aspect van de zorg.

Vanuit onze borstkliniek werken we samen met de coördinerende borstkliniek in AZ Turnhout om deze kwaliteitsvolle zorg aan de borstkankerpatiënten van de bredere regio te bieden.

Meer informatie over de borstkliniek vind je hier.