+

U bent hier

more

Onze diensten

Ombudsdienst

Bent u tevreden? Bent u ontevreden? Vertel het ons.
Een ziekenhuis is een zeer complexe organisatie, waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Dagelijks zetten zij zich in om uw opname aangenamer te maken. Bent u tevreden, vertel het hen. Dat motiveert hen om verder te doen.
Soms loopt het anders dan verwacht en heeft u suggesties om het beter te doen. Vertel dat dan aan de arts, verpleegkundige of afdelingsverantwoordelijke.

 

Suggesties, vragen, incident, klachten? Hoe gaat u best te werk?

Stap 1: Spreek de betrokken dienst/persoon rechtstreeks aan

  • over de medische zorg: uw behandelende arts
  • over de verpleging: de hoofdverpleegkundige van uw afdeling
  • over medische verslagen: medisch secretariaat (t 014 24 61 65/66)
  • over facturen: facturatiedienst (t 014 24 61 30)

Stap 2: Kunt/wilt u dit niet, stap dan naar de ombudsdienst

De contactmogelijkheden vindt u onderaan de pagina.

Wat gebeurt er nadien met uw klacht?

  • U wordt gecontacteerd om het resultaat mee te delen.
  • De ombudsdienst bundelt de klachten in een anonieme rapportage.
  • De rapportage wordt met de directie van het ziekenhuis besproken.
  • Doel: lessen trekken uit deze rapportage en toekomstige klachten voorkomen.

 

Wat doet de ombudsdienst?
De ombudsdienst is een bemiddelende dienst die neutraal en onafhankelijk is en gebonden is aan het beroepsgeheim. De ombudsdienst spreekt zelf geen oordeel uit over wie gelijk heeft.

De ombudsdienst informeert over de wetgeving op de patiëntenrechten, luistert naar beide partijen en zoekt mee naar een oplossing. Dat bestaat voornamelijk uit het proberen om het vertrouwen te herstellen en de communicatie te bevorderen. Wanneer er geen oplossing bereikt wordt, zal de ombudsdienst informatie geven over mogelijke alternatieven.

De ombudsdienst registreert alle klachten en formuleert aanbevelingen naar de leidinggevenden en directie van het ziekenhuis om een herhaling van de klachten te voorkomen en de dienstverlening te verbeteren. Het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst ligt ter inzage aan het onthaal.

 

Bereikbaarheid ombudsdienst
Het kantoor van de ombudsdienst bevindt zich op de benedenverdieping, links achter de onthaalbalie. De ombudspersoon is aanwezig tijdens de kantooruren.

Wilt u de ombudspersoon spreken? Dan kunt u best een afspraak maken. U kunt de ombudsdienst telefonisch bereiken op het nummer 014 24 64 93 of via mail: ombudspersoon@azherentals.be.

Voor schriftelijke contacten gebruikt u volgend adres:
AZ Herentals
t.a.v. ombudsdienst
Nederrij 133
2200 Herentals

U kunt ook het contactformulier invullen. Als u bij 'Type vraag' aanduidt dat het om een suggestie/klacht/opmerking/positieve of negatieve ervaring gaat, dan wordt het formulier rechtstreeks aan de ombudsdienst bezorgd.