Care2Adapt campagnebeeld
Innovatie

Care2Adapt

Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing van het groeiende personeelstekort in de zorg. Dat vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging. Het Care2Adapt-project biedt hierbij de helpende hand.

Care2Adapt

Het groeiende personeelstekort is een van de grootste uitdagingen waar de Vlaamse en Nederlandse zorgsectoren voor staan. Door vergrijzing, complexere en langdurige zorg neemt de vraag naar zorgprofessionals toe, terwijl het aantal beschikbare zorgmedewerkers afneemt.

Innovaties zijn de sleutel tot de oplossing. Dat vraagt om een andere aanpak in de organisatie. Dat verandertraject is bij veel zorgorganisaties nog een uitdaging. Het Care2Adapt-project biedt hierbij de helpende hand. De komende tijd (najaar 2021 – najaar 2022) worden 30 medewerkers van Vlaamse en Nederlandse zorgorganisaties opgeleid om ervoor te zorgen dat de belangrijke innovaties ook echt in de praktijk worden gebracht en kunnen zo hun organisatie duurzaam en fundamenteel te versterken.

Het opleidingsprogramma Care2Adapt coacht, ondersteunt en begeleidt medewerkers die binnen een zorgorganisatie de brugfunctie tussen innovatie en de werkvloer vervullen. Tijdens het project krijgen dertig sleutelfiguren uit Nederland en Vlaanderen een praktijkgericht en grensoverschrijdend coachings- en opleidingsproject aangeboden. Aanvullend worden kortere ondersteunende programma’s opgezet voor andere stakeholders binnen en buiten de organisatie.

De initiatiefnemers van Care2Adapt zijn Thomas More Kempen, Health & Care Network Kempen, LiCalab en AZ Herentals uit Vlaanderen en het Care Innovation Center, Bravis ziekenhuis en tanteLouise uit Nederland.

De groeiende tekorten in de zorgsector vormen een grote uitdaging op zowel de Vlaamse als Nederlandse arbeidsmarkt. De context is vergelijkbaar en de problemen en uitdagingen lopen bovendien sterk gelijk aan beide kanten van de grens. Daarom biedt het een meerwaarde om over de fysieke en mentale landsgrenzen heen samen te werken.

Voor meer informatie kun je terecht bij www.care2adapt.eu.

Care2Adapt deelnemers

Het traject van Care2Adapt 2021-2022 werd op 24 november 2022 afgesloten met een slotsessie in Thomas More Turnhout. De twee deelnemers van AZ Herentals, Jente Heylen en Lieselotte Spreeuwers, kregen toen – net als hun andere collega-deelnemers – hun bewijs van deelname.

Het nieuwsbericht met de terugblik op hun deelname kan je hier lezen.