Klinische studies

Registratie wetenschappelijk onderzoek

Wil je een wetenschappelijk onderzoek registreren of een klinische studie aanvragen? Vul dan onderstaand formulier volledig in. De aanvraag wordt door de ethische commissie van AZ Herentals behandeld.

Opmerking vooraf

Studies met geneesmiddelen en sommige studies met ‘medische hulpmiddelen’ moeten door de opdrachtgever gemeld worden bij de minister van Volksgezondheid (= het FAGG). Deze mogen slechts aanvangen op voorwaarde dat het FAGG geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt binnen de wettelijke termijnen zoals beschreven in art.13 van de Belgische wet van 7/5/2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. Voor bepaalde studies met medische hulpmiddelen gelden eveneens wettelijke termijnen (zie KB van 17/3/2009).