AZ Herentals vooraanzicht verticaal
Wetenschappelijk onderzoek

Klinische studies

Naast professionele medische zorg zet het AZ Herentals ook in op wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk gefundeerd onderzoek is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te leiden tot vernieuwing en verbetering.

De kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek wordt hoog gehouden in AZ Herentals door te steunen op 4 specifieke speerpunten:

 • Onderzoek is steeds opgesteld met een helder doel en volgt de strikte internationale regelgeving betreffende controleerbaarheid, betrouwbaarheid en objectiviteit.
 • Elke onderzoeksproject volgt een zorgvuldige en systematische werkwijze volgens een vastgelegd protocol.
 • Wetenschappelijk onderzoek wordt steeds goedgekeurd door de ethische commissie van het ziekenhuis.
 • Personen die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek moeten duidelijke en verstaanbare informatie krijgen en ondertekenen een geïnformeerde toestemming voor deelname.

Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek waarbij patiënten of medewerkers van het AZ Herentals betrokken worden, moet geregistreerd worden bij de ethische commissie. Dat kan via het indieningsformulier, waarvan je onderaan de pagina de knop vindt.

 

Afhankelijk van de aard van het onderzoek zijn er 4 procedures mogelijk:

Procedure A: Prospectieve studie

Bij een prospectief onderzoek maak je gebruik van gegevens die vooruit in de tijd worden verzameld vanaf het beginpunt van het onderzoek (gericht op de toekomst). In dit type onderzoek wordt een groep mensen gevolgd in de tijd.

De aanvraag krijgt een intern EC-nummer en wordt met de bijlages eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité. Nadien gaat het dossier naar de ethische commissie ter goedkeuring.

Als bijlagen worden verwacht:

 • Protocol
 • CV hoofdonderzoeker
 • Indiening EC AZ Herentals document
 • Takenschema en financieel plan klinische studie

 

Procedure B: Retrospectieve studie

Bij een retrospectief onderzoek zijn de metingen of waarnemingen al verricht en zijn de onderzoeksobjecten gegeven. Dit type onderzoek is dus terugkijkend naar wat vroeger is gebeurd; er wordt in data die al bekend zijn gezocht naar oorzaken/verklaringen voor die data.

De aanvraag krijgt een intern EC-nummer en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische commissie. Het directiecomité wordt ingelicht over deze aanvraag.

Als bijlagen worden verwacht:

 • Protocol
 • CV hoofdonderzoeker
 • Indiening EC AZ Herentals document

 

Procedure C: Onderzoek volledig buiten het AZ Herentals

Alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats buiten het AZ Herentals, ook het bekomen van de geïnformeerde toestemming. In het AZ Herentals wordt het onderzoek enkel en alleen kenbaar gemaakt aan potentiële deelnemers (bijv. flyer of poster in de wachtruimte, mail naar personeel, e.d.).

De aanvraag krijgt een intern EC-nummer en de ethische commissie wordt ingelicht over deze aanvraag.

 

Procedure D: Onderzoek deels buiten het AZ Herentals

Alle onderzoeksactiviteiten vinden plaats buiten het AZ Herentals, ook het bekomen van de geïnformeerde toestemming. Een gedeelte van de studie wordt uitbesteed aan een ondersteunende dienst van het AZ Herentals (bijv. NMR door medische beeldvorming).

De aanvraag krijgt een intern EC-nummer en wordt met de bijlages eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité. Nadien gaat het dossier naar de ethische commissie ter goedkeuring.

Als bijlagen worden verwacht:

 • Protocol
 • CV hoofdonderzoeker
 • Indiening EC AZ Herentals document
 • Financieel plan klinische studie

Online aanvragen studie

Wil je een aanvraag indienen voor een klinische studie of wetenschappelijk onderzoek? Vul dan het online registratieformulier in!

Update klinische studie

Heb je een wetenschappelijk onderzoek ingediend of is dit lopend in het AZ Herentals en wil je een amendement indienen, de studie beëindigen of laten weten dat je goedkeuring gekregen hebt van CTIS/EMA? Vul dan dit formulier in.