Ziekenhuisfactuur

Forfaitair aangerekende kosten

Een aantal kosten worden per patiënt en/of per opname aangerekend via een vooraf bepaald vast bedrag. Deze bedragen worden ‘forfaitair aangerekende kosten’ genoemd.

Verpleegdagprijs

Per dag dat je in het ziekenhuis opgenomen bent betaal je een verpleegdagprijs. Dit is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar de wet voorziet dat de patiënt een eigen ‘persoonlijk aandeel’ (remgeld) moet betalen.

Hiervoor gelden onderstaande tarieven (per dag):

1e dag Vanaf dag 2 Vanaf dag 91
Zonder personen ten laste 46,31 euro 19,04 euro 19,04 euro
Met persoon ten laste 46,31 euro 19,04 euro 6,76 euro
Hun kinderen ten laste 32,93 euro 6,76 euro 6,76 euro
Verzekerden met verhoogde tegemoetkoming 6,76 euro 6,76 euro 6,76 euro
Langdurig werklozen (langer dan 12 maanden) 34,03 euro 6,76 euro 6,76 euro

 

Geneesmiddelen

Je betaalt per dag van je verblijf een geneesmiddelenforfait die alle terugbetaalbare geneesmiddelen dekt. Dit is een wettelijk bepaald vast bedrag en komt neer op 0,62 euro per dag.

 

Klinische biologie

Het ziekenfonds betaalt een vast forfaitair bedrag voor klinische biologie (labo-onderzoeken), ongeacht of je dergelijk onderzoek nodig had.

Klinische biologie, medische beeldvorming en technische prestaties

Voor klinische biologie (labo-onderzoeken), medische beeldvorming (radiologie), specifieke technische verstrekkingen en de medische wachtdienst betaal je per opname altijd een forfaitair bedrag, zelfs als deze prestaties niet voor jou van toepassing zijn. Deze bedragen zijn wettelijk bepaald.

Wettelijk aandeel voor Rechthebbenden voorkeurtarief* Andere
Technische prestaties 0 euro 16,40 euro
Forfait klinische biologie 0 euro 7,44 euro
Forfait medische beeldvorming 1,98 euro 6,20 euro

* Rechthebbenden voorkeurtarief: dit zijn patiënten met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.