Kosten

Ziekenhuisfactuur

Het ziekenhuis factureert alle kosten en erelonen van je raadpleging, onderzoek en verblijf. Officieel heet de factuur ‘Uittreksel verpleegnota’, en ze wordt opgesteld volgens wettelijke verplichtingen. Alle ziekenhuizen moeten ditzelfde model van factuur gebruiken.

Een groot deel van de kosten wordt meestal rechtstreeks aan je ziekenfonds gefactureerd. Dit bedrag staat op de factuur onder ‘Ten laste van uw ziekenfonds’ en is louter informatief. Je betaalt enkel je persoonlijk aandeel (het ‘remgeld’) en de supplementen.

Op de ziekenhuisfactuur kunnen verschillende rubrieken vermeld worden, afhankelijk of ze bij jou van toepassing zijn:

De betaling

De bedragen die op je factuur vermeld staan, zijn niet allemaal voor je eigen rekening.

  • De bedragen in de kolom ‘Ten laste ziekenfonds’ worden rechtstreeks door het ziekenfonds aan het ziekenhuis betaald.
  • De bedragen in de kolom ‘Ten laste patiënt’ zijn de zogenaamde remgelden die je zelf moet betalen. Welk bedrag je moet betalen, is afhankelijk van je verzekeringsstatuut bij het ziekenfonds. Bepaalde groepen (zoals wezen of mensen met een leefloon) betalen minder.
  • De bedragen in de laatste kolom zijn de supplementen die door de patiënt betaald moet worden. Als je een hospitalisatieverzekering hebt, dan kan het zijn dat de kosten ten laste van de patiënt en de supplementen door de verzekering gedekt zijn. Je informeert best voor een ingreep of ziekenhuisopname wat je verzekeringsinstelling terugbetaalt en wat niet.

Je moet geen voorschot betalen voor je opname in het ziekenhuis, uitgezonderd in enkele specifieke situaties waarvan de patiënt persoonlijk op de hoogte gebracht wordt. Je hoeft dus niet langs de financiële dienst te gaan voordat je naar huis gaat. Alle kosten worden verrekend via de ziekenhuisfactuur die je 2 maanden na je ontslag zult krijgen.

Je moet je factuur betalen binnen de 21 dagen na verzending van de factuur. Als je nog extra informatie wilt over de inhoud van je factuur, dan kan je hiervoor terecht op de dienst facturatie. Deze is telefonisch bereikbaar op het nummer 014 24 61 30 (tijdens werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur). Je kunt ook je vragen richten aan facturatie@azherentals.be of het contactformulier invullen.

Heb je vragen over het betalen van je factuur? Of wil je weten wat de betalingsmogelijkheden zijn? Met deze vragen kan je terecht bij de inningsdienst via mail naar inningsdienst@azherentals.be of het contactformulier.