Ziekenhuisfactuur

Honoraria

De honoraria of erelonen zijn vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, e.d. aanrekenen voor hun prestaties (ingreep, onderzoek, toezicht, consultatie, …). De honoraria kunnen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet voor rekening van het ziekenfonds zijn. De terugbetaling ervan hangt af van de aard van de prestatie.

Let op: wanneer je op jouw verzoek wordt opgenomen in een eenpersoonskamer, dan mogen de artsen-specialisten een supplementair ereloon aanrekenen bovenop het door het RIZIV vastgelegde ereloon (max. 135%) . Dit honorarium wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. Je bespreekt dit best vooraf met de arts. Veel privéhospitalisatieverzekeringen betalen deze supplementen terug, maar sommige betalen niet alles terug en dan is er nog een groot deel ten laste van de patiënt. Op voorhand informeren bij je hospitalisatieverzekering is dus aangewezen.

De ereloonsupplementen die aangerekend kunnen worden bij de keuze voor een eenpersoonskamer bedragen in het AZ Herentals 135%. Deze extra inkomsten worden hoofdzakelijk gebruikt om te kunnen blijven investeren in kwaliteit en patiëntveiligheid in ons ziekenhuis en dit in het belang van de patiënt.

Uitzondering op bovenstaand percentage van 135% wordt gemaakt voor de groep patiënten met een statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. De ereloonsupplementen voor deze personen bedragen maximaal 100%.