Ziekenhuisfactuur

Overige kosten

Er zijn nog een aantal andere zaken die als bijkomende kosten worden aangerekend.

  • Andere leveringen: Dit zijn leveringen van bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, gipsbanden en ander gipsmateriaal. Er kan een deel ten laste zijn van het ziekenfonds en een deel van de patiënt.
  • Ziekenvervoer: Als je tijdens je verblijf voor bijkomende onderzoeken of behandelingen naar een ander ziekenhuis moet (zonder overnachting), dan wordt het vervoer geregeld en betaald door het ziekenhuis. Als je vanuit ons ziekenhuis wordt overgebracht naar een ander ziekenhuis en daar opgenomen wordt voor één of meerdere dagen, dan zijn tot en met 31 december 2023 de kosten voor de rekening van de patiënt. Hiervoor ontvang je een factuur van de vervoersmaatschappij. Sinds 1 januari 2024 zijn deze kosten weggevallen voor de patiënt. Enkel wanneer een overbrenging op vraag van de patiënt gebeurt, zonder medische reden, dan moet de patiënt dit vervoer betalen.
  • Diverse kosten: Deze kosten worden gedetailleerd vermeld op de factuur. Het zijn kosten waar geen tussenkomst van het ziekenfonds en meestal ook niet van de hospitalisatieverzekering is voorzien, zoals telefoonkosten of rooming-in. Een lijst van deze kosten vindt u hier.
  • Btw op esthetische ingrepen: Door een gewijzigde wetgeving betaalt een patiënt die een esthetische ingreep zonder enig therapeutisch doel ondergaat voortaan 21% op zijn ziekenhuisfactuur.
  • Kinesitherapie tijdens het weekend: Een beperkt aantal kinesisten is gedeconventioneerd. Dit heeft als gevolg dat mutualiteiten minder terugbetalen voor hun behandelingen in het weekend (en het remgeld bijgevolg hoger ligt). Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming geldt dit niet.