Patiëntenbegeleiding

Dienst levensbeschouwelijke zorg

Bij ziekte kunnen allerlei gedachten en levensvragen naar boven komen. Wie hierover wil praten, kan hiervoor bij de dienst levensbeschouwelijke zorg terecht.

Bij ziekte kunnen allerlei gedachten en levensvragen naar boven komen. Je kunt je bijv. afhankelijk, eenzaam, boos of verdrietig voelen. Je kunt je vragen stellen als: hoe moet het verder met mijn partner en kinderen? Hoe leg ik hen uit wat er met me gebeurt? Wat betekent dit voor mijn leven? In gesprek wordt samen op zoek gegaan naar de betekenis die je geeft aan dit alles en wordt samen gekeken naar wat steun biedt in deze periode van je leven.

Je kan contact opnemen met een van onze levensbeschouwelijke zorgverleners:

  • via de verpleegkundige van de afdeling
  • via het rechtstreekse nummer van de levensbeschouwelijke dienst: t 014 24 61 90

Alle gesprekken met de levensbeschouwelijke zorgverleners zijn gratis.

Onze stille ruimte (aan het panorama op de vierde verdieping) is dag en nacht geopend voor iedereen die behoefte heeft aan stilte en rust.