Patiëntenbegeleiding
Ondersteuning voor patiënten

Patiëntenbegeleiding

Een ziekenhuisopname kan zeer ingrijpend zijn, zowel op persoonlijk, relationeel als sociaal vlak. Ziek zijn kan voor de patiënt en zijn omgeving heel wat zorgen, emoties of spanningen teweegbrengen. De dienst patiëntenbegeleiding zoekt mee naar oplossingen bij problemen die de ziekte en de behandeling veroorzaken. Meer informatie over de verschillende teams vind je via de knoppen.

Bent je op zoek naar een zelfhulpgroep of een patiëntenvereniging? Kijk dan op de website van Trefpunt Zelfhulp. Deze organisatie is het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Je kunt hier ook gegevens van een zelfhulpgroep opzoeken.

Op de website www.allesoverkanker.be kan je terecht voor informatie over kanker: behandelingen, lotgenotengroepen, activiteiten voor kankerpatiënten, e.d.

Het AZ Herentals werkt samen met verschillende instanties. Een overzicht hiervan krijg je hier.