Patiëntenbegeleiding

Oncologisch support team

Tijdens hun behandeling of na een operatie kunnen oncologische patiënten bij de sociaal werker en de oncocoach terecht voor psychosociale opvang en begeleiding.

De sociaal werker en oncocoach staan klaar voor oncologische patiënten om hen tijdens de behandeling of na een operatie psychosociale opvang en begeleiding te bieden. Ook voor vragen over thuishulp, materiaal of tegemoetkomingen kunnen patiënten bij hen terecht. Zij kunnen eveneens informatie bezorgen over het aanschaffen van een haarprothese.

Specifiek voor borstkankerpatiënten is er de borstverpleegkundige. Haar taak bestaat er in om

  • patiënten op te vangen na de diagnose en de operatie.
  • informatie te geven over een mogelijke nabehandeling, prothesen, preventie van lymfeoedeem en zelfhulpgroepen.
  • aandacht te besteden aan emotionele, praktische en sociale problemen.

Binnen het multidisciplinaire team voor kankerpatiënten is er ook een specifieke rol voorzien voor de diëtist en de psycholoog. Zij kunnen op vraag van de patiënt, zijn omgeving of de hulpverleners voor aangepaste begeleiding binnen hun vakgebied zorgen.

 

Kom Op Tegen Kanker organiseert regelmatig een workshop Look good, feel better in het ziekenhuis. Meer informatie over deze workshop zie je in deze video.