Patiëntenbegeleiding

Pijnteam

Het AZ Herentals heeft een team dat gespecialiseerd is in pijnbehandeling, het MAT / pijnteam. Dit is een interprofessioneel team van deskundigen dat ter beschikking staat in het AZ Herentals en heeft tot doel dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld.

Het multidisciplinair algologisch team, oftewel MAT- of pijnteam, is een interprofessioneel team van deskundigen dat ter beschikking staat in het AZ Herentals en heeft tot doel dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld.

  • patiënten met acute pijn (o.m. post-operatieve pijn)
  • patiënten die lijden aan chronische pijn
  • patiënten die lijden aan subacute pijn en die een verhoogd risico vertonen dat het chronisch wordt
  • kinderen met acute pijn

De taken van het pijnteam zijn gericht op het definiëren van het pijnbeleid, het sensibiliseren van de zorgteams, opvolging van patiënten en patiënteneducatie.

 

Pijn? Zeg het!

We willen een goede pijnbestrijding realiseren maar hiervoor hebben wij ook jouw hulp of de hulp van je familie nodig. Alleen jij kunt vertellen of je pijn hebt en hoe erg die pijn is, dit is de belangrijkste informatiebron om pijn te rapporteren. Het is niet altijd simpel om anderen uit te leggen hoeveel pijn je hebt maar dit is normaal, niemand anders kan jouw pijn voelen. Het geven van een pijnscore (0-10) kan hierbij helpen.

 

Wat is pijn?

Voor gezonde mensen is pijn een alarmsignaal. Het is een sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade. Pijn is een complex gegeven en wordt door iedereen anders ervaren. In het ziekenhuis wordt pijn veroorzaakt door ziekte, onderzoeken, ingreep of behandeling.

Acute pijn versus chronische pijn

  • Acute pijn heeft meestal een waarschuwingsfunctie. Het ontstaat direct na bijv. een kwetsuur, ziekte of een ingreep en vraagt om acute behandeling. Pijn die niet adequaat behandeld wordt, kan soms zelfs evolueren naar chronische pijn.
  • Chronische pijn wordt gekenmerkt door blijvende hardnekkige pijn na 3 maanden, ondanks behandelingen en ogenschijnlijke genezing. Het pijnsysteem reageert overvloedig.

De pijnscore

Pijn is de vijfde vitale parameter naast bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling. Deze parameters worden objectief vastgesteld met een betrouwbaar instrument, maar een dergelijk instrument om pijn te meten bestaat niet.
De beoordeling van de pijnintensiteit gebeurt a.d.h.v. zelfrapportageschalen of observatieschalen waardoor pijn in meetbare en observeerbare termen wordt weergegeven.