Patiëntenbegeleiding

Psychologische dienst

Heb je tijdens je ziekenhuisopname nood aan psychologische begeleiding? Dan kan je hiervoor terecht bij onze ziekenhuispsychologen.

Psychologische begeleiding kan in het ziekenhuis geboden worden.

 • aan oncologische en palliatieve patiënten
 • bij crisis (bijv. na zelfmoordpoging)
 • bij angst, depressie en verslaving
 • bij verwerkingsproces (bijv. stoma, miskraam, verkeersongeval, overlijden…)
 • bij psychosomatische klachten (bijv. hyperventilatie)
 • bij verwardheid/dementie, …

Tevens wordt er ondersteuning en begeleiding aangeboden aan familieleden of belangrijke naasten van de patiënt. Als de patiënt(e) na een opname de moeilijkheden verder wenst aan te pakken, kan de ziekenhuispsycholoog hem/haar doorverwijzen naar geschikte externe hulpverleners.

Tarieven: Voor een aantal patiëntengroepen zit deze dienstverlening vervat in de globale dienstverlening (oncologie, palliatieve en geriatrie). Voor alle andere patiëntengroepen wordt er een consult door het ziekenhuis aangerekend.

Er is ook een zelfstandig neuropsycholoog (An Dierckx) werkzaam in ons ziekenhuis die instaat voor neuropsychologisch onderzoek.

Bij haar kan je terecht voor onderzoek bij:

 • concentratie- of geheugenklachten
 • gedrags- of persoonlijkheidsverandering
 • stoornissen in het uitvoeren van bepaalde handelingen
 • niet-aangeboren hersenletsel
 • neurodegeneratieve aandoeningen / vermoeden dementie