Sociale dienst
Patiëntenbegeleiding

Sociale dienst

Een ziekenhuisopname kan heel wat vragen oproepen bij de patiënt en zijn omgeving. De sociale dienst kan je hierbij begeleiden.

Aan elke afdeling is een sociaal werker verbonden, die je rechtstreeks of via de hoofdverpleegkundige kunt contacteren.

Waarvoor kunnen zowel de patiënt als zijn naasten bij de sociale dienst terecht?

  • praktische hulp: thuisverpleging, bejaardenhulp, poetshulp, hulpmiddelen,…
  • psychosociale begeleiding: verwerking
  • tijdelijke of definitieve opvang: revalidatie, herstelverlof, kortverblijf, plaatsing rusthuis,…
  • informatieverstrekking: tegemoetkomingen, sociale wetgeving, sociale voorzieningen,…

De sociale dienst is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 16 uur, in blok K op de 4e verdieping. Je kunt een afspraak maken via de verpleegafdeling of via het rechtstreekse nummer t 014 24 61 80. Onze sociaal werker komt, indien mogelijk, naar de patiëntenkamer.

Ben je doof of slechthorend?

Als ziekenhuis vinden we het belangrijk dat patiënten en zorgverleners elkaar goed begrijpen. We willen voor iedere persoon de best mogelijke dienstverlening bieden, en werken dus graag op maat. Als je doof of slechthorend bent en je komt op consultatie bij een arts, kan je vooraf contact opnemen met de sociale dienst. Zij bekijken samen met jou de mogelijkheden om je consultatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Je kunt de sociale dienst bereiken via sociale.dienst@azherentals.be.

Neem zeker tijdig contact op, bij voorkeur reeds op het moment dat je de afspraak voor de consultatie maakt.