Vroegtijdige zorgplanning
Patiëntenbegeleiding

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is nu nadenken en praten over je huidige en toekomstige zorg en behandeling.

Nadenken en praten over het levenseinde is soms moeilijk. Nochtans is dit heel zinvol, niet alleen wanneer de levensverwachting beperkt is.

Vroegtijdige zorgplanning is nadenken en beslissingen nemen over je huidige en toekomstige zorg en behandeling. Jouw ervaringen met ziekte en eventuele behandeling, kunnen je doen nadenken over wat voor jou belangrijk is, over wat je zeker wel of net niet wil. Het is zinvol om je gedachten en vragen hierrond te uiten en er over te spreken met naasten en zorgverleners. Op die manier leert je omgeving jou en jouw bezorgdheden beter kennen en krijg je een antwoord op je vragen.

Gesprekken over jouw wensen rond toekomstige zorg en behandeling kunnen resulteren in een geschreven document waarin je neerschrijft wat je niet meer wil wanneer je jouw wil niet meer kunt uiten.

Het gaat onder meer over wat er op dit moment belangrijk is voor jou tijdens je behandeling of zorg:

  • Wat wil je dat er nog gebeurt als je het zelf niet meer kan zeggen (bijvoorbeeld niet reanimeren, niet naar intensieve zorgen, e.d.)
  • Wat betekent voor jou kwaliteit van leven?
  • Hoe denk jij over je toekomst?

Vroegtijdige zorgplanning is geen eenmalig gesprek of neerschrijven van je wensen of noden. Het is een proces van herhaaldelijk reflecteren over je eigen wensen en hierover in gesprek gaan met je omgeving.