+

U bent hier

more

Voor patiënten

Support team oncologie

Tijdens hun behandeling kunnen oncologische patiënten bij de sociaal werker terecht voor psychosociale opvang en begeleiding. Ook voor vragen over thuishulp, materiaal of tegemoetkomingen kunnen patiënten een beroep doen op de sociale dienst. De sociaal werker komt regelmatig langs op het oncologisch daghospitaal en op de afdelingen. Om de zorg voor oncologische patiënten zo optimaal mogelijk te maken, wordt er samengewerkt met het team patiëntenbegeleiding.

Specifiek voor borstkankerpatiënten is er een nauwe samenwerking met de borstverpleegkundige. Haar taak bestaat er in om:

  • patiënten op te vangen na de diagnose en de operatie
  • informatie te geven over een mogelijke nabehandeling, prothesen, preventie van lymfoedeem en zelfhulpgroepen
  • aandacht te besteden aan emotionele, praktische en sociale problemen

Binnen het multidisciplinaire team voor kankerpatiënten is er ook een specifieke rol voorzien voor de diëtist en de psycholoog. Zij kunnen op vraag van de patiënt, zijn omgeving of de hulpverleners voor aangepaste begeleiding binnen hun vakgebied zorgen.

Kom Op Tegen Kanker organiseert regelmatig een workshop Look good, feel better in het ziekenhuis. Meer informatie over deze workshop vindt u in deze video.