Zorgaanbod

Zorgpaden

Zorgpaden zijn complexe interventies die de structuur, het proces en de resultaten van zorg in beweging houden. Werken met zorgpaden is één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen.

Als je naar het ziekenhuis gaat, heb je graag dat alles vlot verloopt. Zo is het prettig als afspraken op elkaar aansluiten, maar ook dat je op het juiste moment bij het juiste team terecht komt en duidelijk begrijpt wat je te wachten staat. In AZ Herentals wordt daarom voortdurend gewerkt aan het zo goed mogelijk organiseren van onze zorg via zorgpaden.

Zorgpaden zijn complexe interventies die de structuur, het proces en de resultaten van zorg in beweging houden. Werken met zorgpaden is één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen. Een zorgpad beperkt zich niet enkel tot de behandeling binnen ons ziekenhuis. Sommige zorgpaden betrekken de huisarts en indien nodig andere gezondheidsmedewerkers zoals paramedici en thuisverpleegkundigen.

Streefdoel van een zorgpad:

  • kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organisatie
  • zorg op basis van de wetenschappelijke literatuur
  • bevorderen van patiëntveiligheid
  • verhogen van patiënttevredenheid
  • optimaliseren van middelengebruik
  • vergemakkelijken van communicatie tussen teamleden, patiënten en familie
  • coördineren van het zorgproces