Zorgpaden

Zorgprogramma’s

Een zorgprogramma is een systematische aanpak van de behandeling en de zorg voor een specifieke patiëntengroep of specifieke pathologie.

Een zorgprogramma is een systematische aanpak van de behandeling en de zorg voor een specifieke patiëntengroep of specifieke pathologie. Deze zorgprogramma’s werken multidisciplinair en transversaal. Dat betekent dat meerdere zorgverleners en verschillende disciplines samenwerken, over de grenzen van het ziekenhuis heen en tussen de zorginstellingen onderling.

Wil een instelling een bepaald zorgprogramma aanbieden, dan moet het voldoen aan een aantal karakteristieken of parameters. Er gelden wettelijk bepaalde normen die de instelling moet respecteren. De controle hiervan maakt deel uit van de inspecties en audits van ziekenhuizen.

Voor meer informatie over zorgprogramma’s: FOD Volksgezondheid

Het AZ Herentals is erkend voor onderstaande zorgprogramma’s:

  • cardiale pathologie A en P
  • oncologische basiszorg
  • kinderen
  • geriatrische patiënt