Medische beelden

Voorschrijven medische beeldvorming

Het is belangrijk dat een voorschrift voor medische beeldvorming de juiste informatie bevat. De belangrijkste zaken hebben we hier gebundeld.

Afspraak maken

Afspraken voor radiologie kunnen worden gemaakt via het nummer:

 • t 014 24 64 10 – tijdens de openingsuren van de dienst: van 8.00 tot 18.15 uur
 • t 014 24 64 11 – voor urgenties buiten deze uren

Afspraken voor nucleaire geneeskunde kunnen worden gemaakt via het nummer:

 • t 014 24 64 03

Aanvragen van een onderzoek

Het aanvraagformulier moet met de patiënt worden meegegeven, moet voldoen aan de wettelijke vereisten en volgende gegevens bevatten (wet 1 maart 2013):

 • Identificatiegegevens van de patiënt: naam, geboortedatum en evt rijksregisternummer, adres
 • Relevante klinische inlichtingen
 • Een diagnostische vraagstelling
 • Relevante bijkomende inlichtingen, zoals over allergieën, diabetes, nierinsufficiëntie (zeker te vermelden bij onderzoeken met IV-contrast), zwangerschap, implantaten, andere gegevens relevant voor het gevraagd onderzoek
 • Voorgesteld onderzoek
 • Evt. relevante voorafgaande onderzoeken vermelden
 • Identificatie van de voorschrijver: naam, RIZIV-nr, datum & handtekening
Richtlijnen voor het gebruik van I-houdend IV-contrast:
 • eGFR > 60: geen contra-indicatie voor contrast
 • eGFR 30-60: hydrateren en contrastbeperking
 • eGFR < 30: geen contrasttoediening
Richtlijnen voor Gd-houdend contrast (MRI): http://www.esur.org/guidelines/
 • eGFR > 60: geen verhoogd risico
 • eGFR 30-60: intermediair risico
 • eGFR <30: hoog risico op nierinsufficientie, evt dialyse

Bij gekende I-contrastallergie kan de patiënt eventueel worden voorbereid met: Methylprednisolone 32 mg PO (medrol 32) 12 uur en 2 uur voor het onderzoek.

 

Om je te helpen bij de indicatiestelling kan je gebruik maken van guidelines opgesteld door RIZIV en radiologische beroepsvereniging: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/kwaliteit-van-zorg/goede-praktijken/richtlijnen

Initiatieven ivm stralingsbescherming: FOD campagne: http://www.zuinigmetstraling.be/nl

Europees initiatief stralingsbescherming: eurosafe imaging: http://www.eurosafeimaging.org

 

Medische beelden online

Hoe kan je als doorverwijzer de medische beelden van je patiënt bekijken? De informatie hierover vind je hier.

Substitutierecht radiologen

Sinds 1 april 2014 is het substitutierecht voor radiologen van kracht: radiologen kunnen een aangevraagd onderzoek vervangen door een onderzoek dat meer aangewezen is volgens de richtlijnen voor goed gebruik van medische beeldvorming.

De radiologen hebben immers de meeste expertise wat betreft de verschillende modaliteiten zoals RX, echografie, CT en NMR. Eigenlijk betreft het een legalisering van iets wat door veel radiologen in de praktijk al gedaan werd (good clinical practice). Bovendien is de wet er gekomen omdat uit de dagelijkse praktijk blijkt dat de richtlijnen onvoldoende bekend zijn. Door de snelle vooruitgang van de technologie veranderen de richtlijnen ook en het is niet evident om als voorschrijver up-to-date te blijven en deze wijzigingen telkens te kennen. De bedoeling is ook dat de voorschrijver achteraf minder geconfronteerd wordt met een besluiteloos protocol omdat de radioloog verplicht een suboptimaal onderzoek heeft moeten uitvoeren. De radiologen wensen er vanuit hun expertise mee over te waken dat het budget medische beeldvorming optimaal gebruikt wordt in het belang van de patiënt en de volksgezondheid, dit in nauw overleg met de voorschrijvers.

In vele gevallen verandert er voor de voorschrijver niets. De voorschrijver zal de aanvraag voor een onderzoek blijven invullen zoals voorheen met klinische gegevens, met het vermoeden van een diagnose of de diagnostische vraagstelling en met het type onderzoek (cfr. de RIZIV bepalingen voor het aanvraagformulier radiologie). Het is aan te bevelen dat de voorschrijver, wanneer nodig of bij twijfel, zelf op voorhand contact opneemt met de radioloog om in een bepaalde klinische context het meest geëigende onderzoek aan te vragen. Op die manier kan het onderzoek van de patiënt onmiddellijk correct worden ingepland op het juiste toestel zonder eventuele vertraging in het diagnostisch proces.

Het nadeel dat de patiënt eventueel zou kunnen ondervinden is bij een CT-afspraak als de radioloog vaststelt dat er volgens de gegevens op de aanvraag een NMR-onderzoek moet uitgevoerd worden. Er zal dan organisatorisch moeten gezocht worden naar een nieuwe afspraak binnen een aanvaardbare periode, aangezien het meestal immers niet mogelijk is om meteen naar de NMR door te schuiven. Bijgevolg is er meer tijdverlies en ergernis voor de patiënt.

Deze wijziging in de planning heeft voor de patiënt wel het voordeel dat er een grotere garantie is dat het meest aangewezen onderzoek volgens de richtlijnen van goed gebruik van medische beeldvorming wordt aangewend en dat bovendien de patiënt niet wordt blootgesteld aan een eventueel nutteloze bestraling.