Klinisch laboratorium

Klinisch laboratorium

Bloed-, urine- en andere stalen van patiënten worden in het klinisch laboratorium onderzocht door onze klinisch biologen en laboranten.

De dienst – campus Herentals

 • Ligging: 1ste verdieping, naast radiologie
 • Contact: t 014 24 60 42 (steeds bereikbaar)
 • De afdelingsverantwoordelijken:
  • Diensthoofd campus Herentals: klin. biol. Tom Spiritus
  • Hoofdlaborant campus Herentals: Hanne Verstappen

Voorstelling klinisch labo

Het klinisch labo is een medisch-ondersteunende dienst die sedert 1 januari 2021 gezamenlijk wordt uitgebaat door AZ Herentals in associatie met AZ Turnhout en Heilig Hart Ziekenhuis Mol. Het klinisch labo omvat 2 campussen in AZ Turnhout, 1 campus in Herentals en 1 campus in Mol. Hier worden, op vraag van de behandelende arts, onderzoeken uitgevoerd op bloed, urine, stoelgang en andere lichaamsmaterialen. Deze onderzoeken zijn gericht op de opsporing van ziektes, het bevestigen van diagnoses, de opvolging van behandelingen enz. U kunt meer informatie over deze onderzoeken terugvinden in onze labogids.

Op campus Herentals staat een deskundig team van klinisch biologen, hoofdlaborant, kwaliteitsmedewerker, laboranten en administratieve medewerkers ter beschikking voor de vlotte afhandeling van de gevraagde onderzoeken.

Onze doelstelling is zo snel mogelijk hoog kwalitatieve resultaten af te leveren, informatie te verlenen en in overleg met de betrokken artsen en personeel de patiënt zo goed mogelijk bij te staan. Alle gegevens worden confidentieel behandeld.

De behandelde stalen zijn afkomstig van patiënten opgenomen in het ziekenhuis, patiënten die op consultatie zijn geweest bij een specialist, maar ook van patiënten van huisartsen. Documenten speciaal voor zorgverleners vind je hier.

Speciale analyses worden doorgestuurd naar externe laboratoria.

Erkenning/accreditatie laboratorium

Erkenning laboratorium

Het Klinisch labo Campus AZ Herentals heeft de BELAC-accreditatie verworven op basis van de ISO15189:2012 norm. Bekijk hier het certificaat.

Bereikbaarheid campus Herentals

Klinisch labo

Je vindt het labo op de 1ste verdieping naast de afdeling radiologie. Bezoekers moeten steeds aanbellen en kunnen zich na toelating aanmelden aan de receptie.

Voor vragen of specifieke klachten i.v.m. het laboratorium kan je steeds terecht bij de ombudsdienst.

 

Klinisch biologen

Onze klinisch biologen zijn lid van een LOK-groep en zijn door het RIZIV geaccrediteerd. Ze bieden een wetenschappelijke ondersteuning aan de clinici zoals:

 • Pre-analytisch advies ivm staalafname, stabiliteit, staaltransport,…
 • Advies bij keuze laboratoriumonderzoek bij specifieke pathologie
 • Post-analytisch advies en interpretatie van resultaten rekening houdend met de verstrekte klinische informatie
 • Therapeutisch advies (bijv. antibiotica, drugmonitoring)

De biologen zijn in het ziekenhuis steeds bereikbaar via hun looptelefoon en tijdens de wachtdienst via hun vaste telefoon of gsm.

 

Hoofdlaborant campus Herentals: Hanne Verstappen, mail: hanne.verstappen@azherentals.be

Secretariaat campus Herentals: mail: secretariaat.labo@azherentals.be